Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznychdo prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    • 13 marca 2014 r. - Konwersatorium z cyklu „Czwartki u Ekonomistów” wokół książki dr Agaty Adamskiej pt. „WŁASNOŚĆ I KONTROLA. PERSPEKTYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁEK PUBLICZNYCH”.
  Zaproszenie
  Galeria
  Stenogram
  Nagroda Beta 2014
Więcej >>>


22 kwietnia 2013 r. - odbyła się Konferencja „Futurologia XXI wieku – doświadczenia i perspektywy” podsumowująca projekt "Paradoksy Futurologii roku 2050" dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. 
zaproszenie 
galeria
stenogram 
prezentacja profesora Juliana Auleytnera  

18 marca 2013 r. - odbyła się ostatnia już debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050, dyskusja dotyczyła dzieła „ ET 2050 - Territorial Scenarios and Vision for Europe”, ESPON. W kwietniu zapraszamy na konferencję podsumowującą cały cykl.
program
galeria
stenogram
Problemy europejskiego terytorium 2050 z perspektywy polskich regionów - Wojciech Dziemianowicz 

25 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tematem była książka "The Turning points of world history. Financial and methodological interpretations" (stenogram wkrótce).
program
galeria
prezentacja prof. Juliusza Kotyńskiego
prezentacja prof. Janusza Hryniewicza
tekst prof. Elżbiety Mączyńskiej

stenogram

11 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tym razem tematem była książka Zbigniewa Brzezińskiego "Strategic Vision of America and the Crisis of the Global Power".
program
galeria
prezentacja profesora Juliana Auleytnera
stenogram

28 stycznia 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki nt. „Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy”, Anatol Kaletsky – analiza dzieła.
program
galeria
tezy Jan Woroniecki
artykuł Tomasz Grosse
prezentacja Tomasz Grosse
stenogram

14 stycznia 2013 r. - odbyła się kolejna debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Forum Rozwoju Regionalnego REDEFO pt. "The Future of regions. The Megaspaces of the XXI century." Dyskusja odbyła się w Domu Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie o godz. 16.30.
program
stenogram
galeria
tezy Jan Woroniecki
tezy Jacek Kotrasiński
prezentacja - Jacek Kotrasiński

10 grudnia 2012 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. "A Global Forecast for the Next Forty Years - 2050 - A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th anniversary of the Limits to growth - Jorgen Randers - analiza dzieła". Dyskusja odbyła się o godz. 16.30 w Domu Ekonomisty, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.
program
26 listopada 2012 r. - odbyła się debata pt. "The New Hemisphere The Irresistible Shift of Global Power to the East, Kishore Mahbubani - analiza dzieła". 
program
stenogram 
List od prof. Kishore Mahbubaniego do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Nota Dr. Krzysztofa Piecha
Tezy Dr. Jana Woronieckiego
Tezy Pana Ksawerego Burskiego 
galeria

19 listopada 2012 r. - odbyła się debata "Raport Polska 2050 - analiza metodologiczna". Rozpoczęła ona osiem otwartych debat organizowanych w ramach projektu "Paradoksy Futurologii roku 2050", który dofinansowany został przez Narodowy Bank Polski. Debaty odbywać się będą od listopada 2012 r. do maja 2013 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. 
program 
stenogram
Prof. dr hab. Jerzy Kleer "raport Polska 2050" - tezy
Prof. dr hab. Antonii Kukliński "Polonia Quo Vadis. Siedem problemów"
galeria

27 marca 2012 r. - Ta książka jest smarem dla kreatywności. Powinna być pozycją obowiązkową na polskich uczelniach i dla każdego, kto chce żyć mądrzej i lepiej - mówiła prof. Elżbieta Mączyńska podczas debaty pt. Opinia o książce Guntera Pauli "The Blue Economy 10 Years, 100 Innovations, 100 Millions Jobs" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49.
program
galeria
stenogram

15 marca 2012 r. - odbyła się debata w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Ewaluacja programów i instrumentów" organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
program
wprowadzenie do debaty - dr Jan Kozłowski (MNiSW)
galeria
stenogram 

21 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. „Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej", Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30.
program
stenogram
galeria

16 lutego 2012 r. - Społeczeństwo polskie oraz polskie uczelnie muszą stać się dwujęzyczne polsko-angielskie - mówił prof. Antoni Kukliński podczas debaty w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Szkolnictwo wyższe do roku 2050”, którą zorganizowało PTE.
program
stenogram
galeria

13 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej nt. „Przywództwo polityczne teraz i wkrótce: wybrane zagadnienia”, Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49.
program
stenogram
prezentacja prof. Wawrzyńca Konarskiego, UJ
galeria
film 

26 stycznia 2012 - odbyła się debata pt. „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stenogram wkrótce.
Zobacz: galerię
stenogram


Więcej >>>

Więcej >>>
Więcej >>>

Zapraszamy do przesyłania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy też, do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Joseph E. Stiglitz
Amartya Sen
Jean-Paul Fitoussi

Tadeusz Kowalik
O lepszy ład społeczno-ekonomiczny

Antoni Kukliński
In search of new paradigms


Michał Kalecki. J. Lopez G., M. Assous.

W niniejszej książce przedstawiono życie i twórczość wyjątkowego polskiego ekonomisty, Michała Kaleckiego. Zawiera ona omówienie Kaleckiego teorii gospodarki kapitalistycznej, a także jest to dobrze przemyślany przewodnik po jego pracach, łącznie z ważnymi publikacjami na temat ekonomii krajów słabo rozwiniętych. Koncepcje Kaleckiego zyskały szerokie międzynarodowe uznanie w okresie, kiedy w krajobrazie ekonomicznym dominował keynesizm. Na początku lat 30. Kalecki przewidział wiele aspektów zasady efektywnego popytu, którą pózniej wyłożył w Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza John Maynard Keynes. Nasza książka upamiętnia oryginalność Kaleckiego i jego wielki wkład w ekonomię. Współautorem książki jest dawny student Kaleckiego. Notatki, jakie sporządzał w czasie jego wykładów, do tej pory nigdy nie były publikowane. Książkę tę powinni konieczne przeczytać wszyscy interesujący się historią myśli ekonomicznej.

J. Lopez G., M. Assous.
Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności

Ordoliberalizm to nurt liberalnej myśli ekonomicznej, który relatywnie rzadko jest przedmiotem analiz w publikacjach ekonomicznych. Także w Polsce książki o tej tematyce nieczęsto pojawiają się na rynku wydawniczym. Już tylko to mogłoby stanowić uzasadnienie dla podejmowania tej tematyki. Jednak argumentów przemawiających za zapoznaniem polskiego czytelnika z ordoliberalizmem i ordoliberalną koncepcją społecznej gospodarki rynkowej jest więcej. Są to przede wszystkim argumenty o charakterze konstytucyjnym. Ponadto ważny argument stanowią występujące w gospodarce globalnej przejawy nieładu i naruszonej równowagi, co wskazuje na znaczenie koncepcji i teorii kształtowania ładu społeczno-gospodarczego. A do takich koncepcji należy ordoliberalizm. ?Ordo? bowiem znaczy ład. (...) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, uwzględniając potrzebę popularyzacji ordoliberalnego nurtu myśli ekonomicznej i wychodząc z założenia o współczesnej praktycznej przydatności tego nurtu, oddaje do rąk czytelników książkę na ten temat.

Konkursy Wesprzyj nas
IX Kongres Ekonomistów Polskich
Sale konferencyjne • 22 maja 2014 r. - debata pt. "ZMIANA WŁASNOŚCIOWA POLSKIEJ GOSPODARKI" w ramach Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW” odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przy ul. Nowy Świat 49, 22 maja 2014 r., o godz. 16.30.
  Więcej

 • 29 kwietnia 2014 r. - Debata pt. "Ćwierćwiecze Postsocjalistycznej Transformacji" odbędzie się w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie, 29 kwietnia o g. 16.30. Serdecznie zapraszamy.
  Zaproszenie
  O książce
  Książka - okładka
  Książka - fragment

 • 9 kwietnia 2014 r. - w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 75-lecia urodzin Profesora Włodzimierza Siwińskiego, byłego Rektora UW, pracownika naukowego WNE UW.
  Więcej (fotorelacja)
 • 23 kwietnia 2013 r. - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zaprasza członków i sympatyków na konferencję na temat problemów związanych z zarządzaniem i ewaluacją projektów, która odbędzie się w g. 17.00-19.30, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie
 • 15 kwietnia 2014 r. - Instytut Rynków i Konkurencji SGH zaprasza na otwarte seminarium n.t. „Chiński model gospodarki rynkowej”, w godz. 17.00-19.00.
  Więcej
  Więcej (tekst)
  Więcej (spisy treści)
Więcej >>>
 „Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”.
(§ 5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami Statutu dotyczącymi członkostwa oraz do skontaktowania się z najbliższym biurem oddziału PTE. 
Statut PTE 
Deklaracja Członka Wspierającego 
 • "Kto ma władzę, ten ma pracę" - z prof. Bogusławem Fiedorem, prorektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o zmianach w OFE, etyce w ekonomii, chciwości, Armagedonie i biologicznym instynkcie przetrwania rozmawia Stanisław Lejda. Miesięcznik Odra nr 2/2014.
  Więcej
 • "Wpływ robotyzacji  na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw", Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Warszawa, maj 2013.
  Więcej
 • Jan Toporowski, ”The Polish Contribution to Economics”, Royal Economic Society Newsletter.
  Więcej
Więcej >>>
Więcej >>>
Wszystko o OFE

Newsletter PTE


Szukaj w serwisie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu