Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznychdo prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
   


 • 26 listopada 2015 r. - odbyło się konwersatorium pt. "Ryzyko w działalności polskich przedsiębiorstw średnich, małych i mikro".
  Zaproszenie
  Transmisja online
Więcej >>>

27 kwietnia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki - wyzwania dla przyszłości"
Więcej
Prezentacja prof. J. Auleytnera
Prezentacja prof. E. Mączyńskiej
Zdjęcia
Stenogram

20 kwietnia 2015 r. - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie energetyczne".
Więcej
Strategie energetyczne - prezentacja prof. Andrzeja Szablewskiego
Efektywność w strategiach energetycznych - prezentacja dr Konrad Prandecki 
Zdjęcia
Stenogram

9 kwietnia 2015 r. - dobyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie zachowań w obliczu zmian klimatycznych".
Więcej
Prezentacja pt. "Niskoemisyjna Polska 2050", A. Kassenberg
Prezentacja pt. "Strategie zachowań w obliczu zmian klimatycznych". K. M. Księżopolski
Biosfera: Historia i współczesność - prof. Leszek Kuźnicki
Rzeczywiste i pozorne zagrożenia globalne - prof. Leszek Kuźnicki
Zdjęcia
Stenogram

 


30 marca 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego"
Zaproszenie

Zdjęcia
Stenogram
Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej - artykuł dr Tadeusz T. Kaczmarek

 

 

26 lutego 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie innowacyjności czy imitacji"
Zaproszenie
Strategie innowacji i imitacji - prof.Tadeusz Baczko (pptx)
Zdjęcia
Stenogram

16 lutego 2015 r.  - odbyła się debata organizowaną w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Kierunki ochrony własności intelektualnej"
Zaproszenie
Zdjęcia
Stenogram

29 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Scenariusze dla Europy"
Zaproszenie
Zdjęcia
Stenogram

19 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Rynek pracy - zagrożenia i perspektywy"
Prezentacja prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego pt."Rynek pracy w Polsce - kluczowe wyzwania i niektóre kierunki działań
Prezentacja prof. Marka Bednarskiego pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania czasu pracy w Polsce"
Zaproszenie
Zdjęcia
Stenogram

12 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Cywilizacja informacyjna - możliwe scenariusze rozwoju"
Zaproszenie
Prezentacja Andrzeja P. Wierzbickiego, pt. "Czy koniec pracy? Scenariusz zagłady"
Prezentacja dr Konrada Prandeckiego pt. "Rewolucja informacyjna - wyzwania przyszłości" 
Zdjęcia
Stenogram

8 grudnia 2014 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy demografia potrzebuje strategii?"
Zaproszenie
Tezy do debaty - prof. Zbigniew Strzelecki
Prognoza ludnościowa GUS do 2050 r.
Biuletyn 3/2012 (Musimy odmłodzić kraj - senator Andrzej Wielowieyski str. 21)
Między zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki? - Anna Matysiak, Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska, Anna Rybińska, Marta Styrc
Mastering Demographic Change in Europe, 8 European Academies' Statement

22 kwietnia 2013 r. - odbyła się Konferencja „Futurologia XXI wieku – doświadczenia i perspektywy” podsumowująca projekt "Paradoksy Futurologii roku 2050" dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. 
zaproszenie 
galeria
stenogram 
prezentacja profesora Juliana Auleytnera  

18 marca 2013 r. - odbyła się ostatnia już debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050, dyskusja dotyczyła dzieła „ ET 2050 - Territorial Scenarios and Vision for Europe”, ESPON. W kwietniu zapraszamy na konferencję podsumowującą cały cykl.
program
galeria
stenogram
Problemy europejskiego terytorium 2050 z perspektywy polskich regionów - Wojciech Dziemianowicz 

25 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tematem była książka "The Turning points of world history. Financial and methodological interpretations" (stenogram wkrótce).
program
galeria
prezentacja prof. Juliusza Kotyńskiego
prezentacja prof. Janusza Hryniewicza
tekst prof. Elżbiety Mączyńskiej

stenogram

11 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tym razem tematem była książka Zbigniewa Brzezińskiego "Strategic Vision of America and the Crisis of the Global Power".
program
galeria
prezentacja profesora Juliana Auleytnera
stenogram

28 stycznia 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki nt. „Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy”, Anatol Kaletsky – analiza dzieła.
program
galeria
tezy Jan Woroniecki
artykuł Tomasz Grosse
prezentacja Tomasz Grosse
stenogram

14 stycznia 2013 r. - odbyła się kolejna debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Forum Rozwoju Regionalnego REDEFO pt. "The Future of regions. The Megaspaces of the XXI century." Dyskusja odbyła się w Domu Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie o godz. 16.30.
program
stenogram
galeria
tezy Jan Woroniecki
tezy Jacek Kotrasiński
prezentacja - Jacek Kotrasiński

10 grudnia 2012 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. "A Global Forecast for the Next Forty Years - 2050 - A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th anniversary of the Limits to growth - Jorgen Randers - analiza dzieła". Dyskusja odbyła się o godz. 16.30 w Domu Ekonomisty, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.
program
26 listopada 2012 r. - odbyła się debata pt. "The New Hemisphere The Irresistible Shift of Global Power to the East, Kishore Mahbubani - analiza dzieła". 
program
stenogram 
List od prof. Kishore Mahbubaniego do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Nota Dr. Krzysztofa Piecha
Tezy Dr. Jana Woronieckiego
Tezy Pana Ksawerego Burskiego 
galeria

19 listopada 2012 r. - odbyła się debata "Raport Polska 2050 - analiza metodologiczna". Rozpoczęła ona osiem otwartych debat organizowanych w ramach projektu "Paradoksy Futurologii roku 2050", który dofinansowany został przez Narodowy Bank Polski. Debaty odbywać się będą od listopada 2012 r. do maja 2013 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. 
program 
stenogram
Prof. dr hab. Jerzy Kleer "raport Polska 2050" - tezy
Prof. dr hab. Antonii Kukliński "Polonia Quo Vadis. Siedem problemów"
galeria

27 marca 2012 r. - Ta książka jest smarem dla kreatywności. Powinna być pozycją obowiązkową na polskich uczelniach i dla każdego, kto chce żyć mądrzej i lepiej - mówiła prof. Elżbieta Mączyńska podczas debaty pt. Opinia o książce Guntera Pauli "The Blue Economy 10 Years, 100 Innovations, 100 Millions Jobs" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49.
program
galeria
stenogram
15 marca 2012 r. - odbyła się debata w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Ewaluacja programów i instrumentów" organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
program
wprowadzenie do debaty - dr Jan Kozłowski (MNiSW)
galeria
stenogram 

21 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. „Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej", Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30.
program
stenogram
galeria

16 lutego 2012 r. - Społeczeństwo polskie oraz polskie uczelnie muszą stać się dwujęzyczne polsko-angielskie - mówił prof. Antoni Kukliński podczas debaty w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Szkolnictwo wyższe do roku 2050”, którą zorganizowało PTE.
program
stenogram
galeria

13 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej nt. „Przywództwo polityczne teraz i wkrótce: wybrane zagadnienia”, Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49.
program
stenogram
prezentacja prof. Wawrzyńca Konarskiego, UJ
galeria
film 

26 stycznia 2012 - odbyła się debata pt. „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stenogram wkrótce.
Zobacz: galerię
stenogram
Więcej >>>

 • 25 listopada 2015 r. - odbyło się seminarium współorganizowane wraz z Klubem MBA pt. "Czy prawdziwa społeczna odpowiedzialność biznesu jest możliwa w praktyce ?"
  Zaproszenie
  Transmisja
Więcej >>>
 • 23 listopada 2015 r., Perspektywy.pl - relacja z pierwszej konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią, z udziałem prof. Elżbiety Mączyńskiej.
  Więcej
 • 23 listopada 2015 r., wyborcza.biz - Australia doskonale potrafi regulować napływ imigrantów, wybierając tych, którzy gwarantują przystosowanie się. Tą drogą powinniśmy pójść jak najszybciej - mówi prof. Elżbieta Mączyńska. Więcej
 • 19 listopada 2015 r. TVN24BIS - Strefa Schengen, to jeden z odczuwalnych przez nas wszystkich przykładów integracji. To wielki symbol - mówi w rozmowie z tvn24bis.pl prof. Elżbieta Mączyńska, prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Więcej
Więcej >>>

Zapraszamy do przesyłania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy też, do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia
red. naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
red. naukowa A. Czyżewski, B.Klepacki

Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej
red. naukowa Elżbieta Mączyńska

Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy
red. naukowa Elżbieta Mączyńska

Economics for the Future: Fundamental Issues in Economic Theory and Practice
red. naukowa Elżbieta Mączyńska

Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna
red. naukowa J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska

Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne
red. naukowa Stanisław Owsiak

Sektor Finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju
red. naukowa Krzysztof Pietraszkiewicz

Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności
red. naukowa Bogusław Fiedor


Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne

Finanse publiczne są ściśle związane z modelem społeczno-gospodarczym kraju, są w zasadzie jego wyrazem, jak również prowadzonej polityki społecznej i gospodarczej. Obserwacja rzeczywistości prowadzi do konkluzji, że modele finansów publicznych w poszczególnych krajach mogą istotnie się różnić. Zewnętrznym tego wyrazem jest różny stopień fiskalizmu interpretowanego jako udział dochodów (wydatków) publicznych w PKB. Różnice w poziomie fiskalizmu skłaniają do refleksji teoretycznej o istotnym znaczeniu praktycznym. Chodzi mianowicie o próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego kraje o wysokim fiskalizmie, takie jak np. państwa skandynawskie, osiągają wysoki stopień dobrobytu, zajmując czołowe miejsce wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata, skoro w wielu teoriach ekonomicznych oraz w dyskusjach politycznych to właśnie wysoki fiskalizm ogranicza czy wręcz uniemożliwia rozwój społeczno-gospodarczy. Można intuicyjnie wnioskować, że istnieje jeszcze szereg innych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego, a przyjęty model finansów publicznych może odgrywać mniejszą lub większą rolę w zależności od warunków kulturowych i społecznych, w których jest realizowany.

Stanisław Owsiak (red. nauk.)

Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna

Polska aspiruje do roli jednego z głównych krajów Unii Europejskiej. Te aspiracje mają u podstaw wielkość naszego kraju, rozmiary gospodarki i możliwości jej dalszego rozwoju, ale także sukcesy osiągnięte w okresie transformacji systemowej. Sukcesy te mają przede wszystkim charakter ilościowy: szybkie w porównaniu z innymi krajami Unii tempo wzrostu PKB osiągane przez ponad 20 lat (?zielona wyspa? w czasie ostatniego kryzysu), duża dynamika eksportu, wydajności pracy itd. Gdyby nawet te ilościowe sukcesy były kontynuowane, nie zapewnią one jednak wejścia do grona najbardziej rozwiniętych krajów UE. Aby to osiągnąć, potrzebne są sukcesy jakościowe, mające źródło w wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zasobów pracy i ich twórczej aktywności oraz innowacyjności opartej na oryginalnych rozwiązaniach powstających w kraju. Skupiając wysiłek na innowacjach odtworzeniowych, znanych i stosowanych przez różne podmioty za granicą (a nieraz także w kraju), nie można w istotnym stopniu zmniejszyć dystansu technologicznego do liderów w krajach rozwiniętych i unowocześniać struktury gospodarki. (?)

Joanna Kotowicz-Jawor
Ewa Okoń-Horodyńska
Stefan Krajewski (red. nauk.)

Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy

Zawarte w tej książce treści stanowią swego rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz za granicą debaty na temat przemian ustrojowych i ich podłoża, stanu, a także przyszłości kapitalizmu. Zarazem jednak z monografii tej wynika, że oceny tych zjawisk są dość kontrowersyjne. Po części wynika to z niejednakowej perspektywy, jaką uwzględniają poszczególni autorzy, po części zaś z różnorodnych podstaw metodologicznych. Taka różnorodność podejść sprzyja pogłębionej refleksji. Jest to ważne, tym bardziej że - mimo podejmowanych w skali globalnej i lokalnej rozmaitych przedsięwzięć ukierunkowanych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń społeczno-gospodarczych w świecie oraz na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy - dotychczas niemal żaden kraj nie może poszczycić się w pełni satysfakcjonującymi względnie trwałymi rozwiązaniami tych problemów. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje. Co jest podłożem ujawniających się słabości w systemach społeczno-gospodarczych? Czy i w jakim stopniu ma to związek z teorią ekonomii?

Elżbieta Mączyńska (red, nauk.)

Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

Monografia ta dotyczy jednego z głównych obecnie obszarów debaty ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teroii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu, że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemu wykorzystaniu w praktyce.

Elżbieta Mączyńska (red. nauk.)

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia

Niniejsza książka podejmuje analizę związkćw rynku pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce na tle innych krajćw, w szczegćlności krajćw Unii Europejskiej. W analizie tych związkćw akcent spoczywa na roli, jaką odgrywają zjawiska i procesy występujące na rynku pracy w kształtowaniu rozwoju gospodarczego. Wśrćd tych zjawisk i procesćw uwzględnione są nie tylko te o charakterze krćtkookresowym, ale rćwnież zjawiska i procesy o charakterze długookresowym, w tym między innymi demograficzne.

Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda (red. nauk.)

Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postępujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia się wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym się rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red. nauk.)

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich pochłaniają wciąż wiele czasu rządom, parlamentom i dyplomatom zarówno w wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach świata, niejako wbrew tendencjom do malejącego udziału rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto czy wartości dodanej. Co więcej, zyskują na znaczeniu i aktualności, podobnie jak ekonomia rolna jako specjalność i subdyscyplina na forum ogólnoekonomicznym. Dowodem tego jest m.in. niniejsza publikacja będąca pokłosiem sesji, która odbyła się w trakcie IX Kongresu Ekonomistów Polskich i poświęcona była teoretycznym i praktycznym aspektom rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Bogdan Klepacki, Andrzej Czyżewski Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red. nauk.)
Nagroda Economicus 2015
Reformy systemu emerytalnego

Książka powinna być obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zgłębić wiedzę na temat istoty i form systemów emerytalnych oraz ich przemian. Publikacją tą powinni się zainteresować w pierwszym rzędzie parlamentarzyści, kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to wielce użyteczna lektura zarówno dla praktyków jak i badaczy systemów emerytalnych, dla naukowców, w tym m.in. ekonomistów, prawników, socjologów, demografów, historyków gospodarczych, jak i studentów tych dyscyplin. Książka ta powinna zainteresować wszystkich, którym na sercu leży nie tylko zapewnienie godnego życia emerytów, ale także dobrostan kraju i dobrobyt jego obywateli.

Peter Diamond, Nicholas Barr (Nagroda "Economicus")
Sektor Finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju

W niniejszej pracy, powstałej ze zbioru referatów nadesłanych na IX Kongres Ekonomistów Polskich, autorzy starają się przybliżyć, poprzez zaprezentowanie wyników własnych prac badawczych oraz w drodze przeglądu literatury, czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki i sektora finansowego, jak również zwracają uwagę na już występujące i potencjalne zagrożenia rozwoju. To właśnie czyni tę książkę ciekawą, choć ze swej istoty pozbawioną konsekwentnej spójności. Przedstawiane są w niej bowiem różne tezy, wyniki obserwacji dotyczące regulacji, polityki gospodarczej, nadzoru, jak również zachowań klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, w tym finansowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz (red. nauk.)

Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności

Chciałem zwrócić uwagę Czytelnika na to, iż w prezentowanej monografii zawarte są różnorodne i - mam nadzieję - wartościowe opracowania, podejmujące kluczowe problemy w kontekście rozwoju ekonomii i innych dyscyplin w obrębie dziedziny nauki ekonomicznej, nawiązujące do światowej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych z jednej strony w ramach tych nauk, a z drugiej w realnej rzeczywistości ekonomicznej. W szczególności mam nadzieję, iż Czytelnik znajdzie w tym pokongresowym wydawnictwie ciekawe i inspirujące do dalszych badań przyczynki do dyskusji na temat metodologicznych i teoriopoznawczych wyzwań współczesnych nauk ekonomicznych.

Bogusław Fiedor (red. nauk.)

 • 8 grudnia 2015 r. - wybitny amerykański ekonomista, profesor James Kenneth Galbraith, będzie gościem Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie wygłosi wykład pt. "The Greek Drama: Economic and Ethical Issues".
  Książki Johna K. Glbraitha (ojca) wydane przez PTE:
  "Godne społeczeństwo" 
  "Pieniądz" 
 • 3-4 grudnia 2015 r. - serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy". Konferencja odbędzie się w Zielonej Górze, 3-4 grudnia 2015 r.
  Zaproszenie
  Formularz
 • 30 listopada 2015 r. - serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pt. "Idee na kryzys: polscy ekonomiści odkrywani na nowo". Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique – edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49, w poniedziałek 30 listopada 2015 r. Spotkanie zaczyna się o 15.30
  Zaproszenie
 • 27 listopada 2015 r. - serdecznie zapraszamy na Konferencję Jubileuszową PTE połączoną z posiedzeniem Zarządu Krajowego PTE. Miejsce konferencji: Uniwersytet Łódzki.
  Więcej
  Strona internetowa Konferencji
 • 26 listopada 2015 r. - odbyło się konwersatorium pt. "Ryzyko w działalności polskich przedsiębiorstw średnich, małych i mikro".
  Zaproszenie
  Transmisja online
 • 25 listopada 2015 r. - odbyło się seminarium współorganizowane wraz z Klubem MBA pt. "Czy prawdziwa społeczna odpowiedzialność biznesu jest możliwa w praktyce ?"
  Zaproszenie
  Transmisja
 • 12 listopada 2015 r. - prof. Elżbieta Mączyńska wzięła udział w konferencji naukowej organizowanej przez  Centrum Badawcze TIGER pt. „Równowaga społeczna – wyzwanie dla współczesnej gospodarki”.
  Więcej
  Zdjęcia
Więcej >>>
 „Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”.
(§ 5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami Statutu dotyczącymi członkostwa oraz do skontaktowania się z najbliższym biurem oddziału PTE. 
Statut PTE 
Deklaracja Członka Wspierającego 
 • Maciej Cesarski, Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta, (w;) Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 261-277.
  Więcej

 • Эльжбета Мончиньская, Экзогенные, цивилизационные и устройственные обусловленности инновационного развития польской экономики, Международная научная конференция «ИМПЕРАТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ТУРБУЛЕНТНОМ МИРЕ» под патронатом Посольства Республики Польша в России, 22 октября 2015 г., Москва, Институт экономики РАН
  Więcej
  Sprawozdanie i zdjęcia 

 • Elżbieta Szaruga, Sprawozdanie z Seminarium Naukowego we Vlotho 2015
  Więcej
Więcej >>>
Więcej >>>
Wszystko o OFE
 • 14 lutego 2011 r. - Ekonomiści z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w sprawie OFE 
 • ​Powstała Polska Grupa Emerytalna SGH - inicjatywa osób zajmujących się problematyką emerytalną, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misją jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekście celów społecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym
  Więcej
 • Jerzy Żyżyński, "Zbudować kapitał początkowy".
  Więcej
 • 2 września 2014 r. - List otwarty prof. Leokadii Oręziak do Trybunału Konstytucyjnego
  Więcej
 • 1 kwietnia 2014 r.,GazetaPrawna.pl - Zostać w OFE, czy przejść do ZUS? - sprawdź, jak wybiorą ekonomiści (m.in. prof. Elżbieta Mączyńska)
  Więcej
 • 20 stycznia 2014 r. - Making Sense of Pension Reform - Jan Krzysztof Bielecki, Mark Allen
  Więcej
 • 12 stycznia 2014 r. - List otwarty prof. Leokadii Oręziak w sprawie OFE do Prezydenta RP oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
  Więcej 
 • 9 stycznia 2014 r. - List otwarty do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polski i Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE. Osoby podzielające poglądy Autorów mogą zgłaszać swoje podpisy do prof. Jerzego Żyżyńskiego oraz prof. S. Ryszarda Domańskiego lub na adres listy@prezydent.pl
  Więcej 
 • 12 czerwca 2013 r. - Rafał Krawczyk, "O...FE, czyli jak zmarnować ludzkie pieniądze", blog.polskaiswiat.com.
 • 21 maja 2013 r. - „Najczęstsze zarzuty, mity i nieporozumienia dotyczące OFE”, Bogusław Grabowski
 • Droga wyjścia dla zmian w OFE - prof. Marek Góra, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, dr Maciej Bukowski 
 • 28 grudnia 2013 r., Polsat - W programie "Komentarz Dnia" m.in.: Prezydent podpisał zmiany w OFE i skierował je do Trybunału Konstytucyjnego. Gośćmi w programie są: Elżbieta Mączyńska ( Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) oraz Andrzej Jonas ( Redaktor naczelny The Warsaw Voice).
  Więcej 
 • 6 grudnia 2013 r., TOK FM - Sejm przyjął ustawę o reformie OFE. - Poza niewielką grupą „medialnych ekonomistów” - nie ma sprzeciwu środowiska ekonomicznego reprezentowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Przeciwnie, ono zachęcało do reform. Protestuje tylko mała grupka ekonomistów związanych z kanapowym Towarzystwem Ekonomistów Polskich założonym przez Leszka Balcerowicza kierowanego ostatnio przez Ryszarda Petru - mówił w programie "Piątkowy Przegląd Prasy" Jacek Żakowski.
  Więcej
 • 30 grudnia 2013 r., RDC.pl - Elżbieta Mączyńska: “OFE to doskonała maszynka do zarabiania, ale nie na rzecz Polaków płacących składki”.
  Więcej
 • 6 listopada 2013 r., TVN CNBC - Burza wokół OFE - dyskusja z udziałem prof. Elżbiety Mączyńskiej w programie "Dzień na Rynkach".
  Więcej
 • 8 października 2013 r. - Jan Krzysztof Bielecki, "OFE chcą się uwłaszczyć na składkach emerytalnych", Forsal.pl
  Więcej 
 •  Leon Podakminer - artykuł "Przegląd" nr 17-18/2013  Osiąganej przez fundusze emerytalne 17-procentowej stopy zysku nie powstydzi się żadna branża przestępcza.
 • 30 grudnia 2013 r. - “OFE to doskonała maszynka do zarabiania, ale nie na rzecz Polaków płacących składki”. Wywiad z prof. Elżbietą Mączyńską w radiu RDC.
  Więcej

 

 • 10 września 2013 r, SE.pl - Czym jest OFE? Czy OFE się opłaca? Czy jest obowiązkowe? - tłumaczy prof. Elżbieta Mączyńska
  Więcej 

 • 3 sierpnia 2013 r., Gazeta Wyborcza - "Myślisz, że sobie poradzisz?" - wywiad z prof. Leokadią Oręziak
  Więcej
 • kwiecień 2012 r. - ukazała się wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne książka Mitchella A. Orensteina „Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego”. Zawiera analizy przykładów 30 krajów, które w tym samym czasie wprowadziły OFE.  www.ksiazkiekonomiczne.pl.
 • wywiad z Mitchellem Orensteinem w Dzienniku Gazecie Prawnej

Newsletter PTE


Szukaj w serwisie

facebook
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu