Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznychdo prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
   


 • 19 lutego 2015 r. - debata pt. "MŚP wsparte światowymi innowacjami unikalną szansą na rozwój gospodarczy Polski", organizowana w ramach Konwersatorium "Czwartki u Ekonomistów", w siedzibie PTE przy ul. Nowy Świat 49, w Warszawie.
  Zaproszenie

  Profesor Andrzej M. Pawlak - cv
  Zdjęcia
Więcej >>>

26 lutego 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie innowcyjności czy imitacji"
Zaproszenie
Strategie innowacji i imitacji - prof.Tadeusz Baczko (pptx)
Zdjęcia

16 lutego 2015 r.  - odbyła się debata organizowaną w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Kierunki ochrony własności intelektualnej"
Zaproszenie
Zdjęcia
29 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Scenariusze dla Europy"
Zaproszenie
Zdjęcia
Stenogram

19 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Rynek pracy - zagrożenia i perspektywy"
Prezentacja prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego pt."Rynek pracy w Polsce - kluczowe wyzwania i niektóre kierunki działań
Prezentacja prof. Marka Bednarskiego pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania czasu pracy w Polsce"
Zaproszenie
Zdjęcia
Stenogram

12 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Cywilizacja informacyjna - możliwe scenariusze rozwoju"
Zaproszenie
Prezentacja Andrzeja P. Wierzbickiego, pt. "Czy koniec pracy? Scenariusz zagłady"
Prezentacja dr Konrada Prandeckiego pt. "Rewolucja informacyjna - wyzwania przyszłości" 
Zdjęcia
Stenogram

8 grudnia 2014 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy demografia potrzebuje strategii?"
Zaproszenie
Tezy do debaty - prof. Zbigniew Strzelecki
Prognoza ludnościowa GUS do 2050 r.
Biuletyn 3/2012 (Musimy odmłodzić kraj - senator Andrzej Wielowieyski str. 21)
Między zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki? - Anna Matysiak, Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska, Anna Rybińska, Marta Styrc
Mastering Demographic Change in Europe, 8 European Academies' Statement

22 kwietnia 2013 r. - odbyła się Konferencja „Futurologia XXI wieku – doświadczenia i perspektywy” podsumowująca projekt "Paradoksy Futurologii roku 2050" dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. 
zaproszenie 
galeria
stenogram 
prezentacja profesora Juliana Auleytnera  

18 marca 2013 r. - odbyła się ostatnia już debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050, dyskusja dotyczyła dzieła „ ET 2050 - Territorial Scenarios and Vision for Europe”, ESPON. W kwietniu zapraszamy na konferencję podsumowującą cały cykl.
program
galeria
stenogram
Problemy europejskiego terytorium 2050 z perspektywy polskich regionów - Wojciech Dziemianowicz 

25 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tematem była książka "The Turning points of world history. Financial and methodological interpretations" (stenogram wkrótce).
program
galeria
prezentacja prof. Juliusza Kotyńskiego
prezentacja prof. Janusza Hryniewicza
tekst prof. Elżbiety Mączyńskiej

stenogram

11 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tym razem tematem była książka Zbigniewa Brzezińskiego "Strategic Vision of America and the Crisis of the Global Power".
program
galeria
prezentacja profesora Juliana Auleytnera
stenogram

28 stycznia 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki nt. „Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy”, Anatol Kaletsky – analiza dzieła.
program
galeria
tezy Jan Woroniecki
artykuł Tomasz Grosse
prezentacja Tomasz Grosse
stenogram

14 stycznia 2013 r. - odbyła się kolejna debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Forum Rozwoju Regionalnego REDEFO pt. "The Future of regions. The Megaspaces of the XXI century." Dyskusja odbyła się w Domu Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie o godz. 16.30.
program
stenogram
galeria
tezy Jan Woroniecki
tezy Jacek Kotrasiński
prezentacja - Jacek Kotrasiński

10 grudnia 2012 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. "A Global Forecast for the Next Forty Years - 2050 - A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th anniversary of the Limits to growth - Jorgen Randers - analiza dzieła". Dyskusja odbyła się o godz. 16.30 w Domu Ekonomisty, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.
program
26 listopada 2012 r. - odbyła się debata pt. "The New Hemisphere The Irresistible Shift of Global Power to the East, Kishore Mahbubani - analiza dzieła". 
program
stenogram 
List od prof. Kishore Mahbubaniego do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Nota Dr. Krzysztofa Piecha
Tezy Dr. Jana Woronieckiego
Tezy Pana Ksawerego Burskiego 
galeria

19 listopada 2012 r. - odbyła się debata "Raport Polska 2050 - analiza metodologiczna". Rozpoczęła ona osiem otwartych debat organizowanych w ramach projektu "Paradoksy Futurologii roku 2050", który dofinansowany został przez Narodowy Bank Polski. Debaty odbywać się będą od listopada 2012 r. do maja 2013 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. 
program 
stenogram
Prof. dr hab. Jerzy Kleer "raport Polska 2050" - tezy
Prof. dr hab. Antonii Kukliński "Polonia Quo Vadis. Siedem problemów"
galeria

27 marca 2012 r. - Ta książka jest smarem dla kreatywności. Powinna być pozycją obowiązkową na polskich uczelniach i dla każdego, kto chce żyć mądrzej i lepiej - mówiła prof. Elżbieta Mączyńska podczas debaty pt. Opinia o książce Guntera Pauli "The Blue Economy 10 Years, 100 Innovations, 100 Millions Jobs" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49.
program
galeria
stenogram

15 marca 2012 r. - odbyła się debata w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Ewaluacja programów i instrumentów" organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
program
wprowadzenie do debaty - dr Jan Kozłowski (MNiSW)
galeria
stenogram 

21 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. „Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej", Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30.
program
stenogram
galeria

16 lutego 2012 r. - Społeczeństwo polskie oraz polskie uczelnie muszą stać się dwujęzyczne polsko-angielskie - mówił prof. Antoni Kukliński podczas debaty w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Szkolnictwo wyższe do roku 2050”, którą zorganizowało PTE.
program
stenogram
galeria

13 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej nt. „Przywództwo polityczne teraz i wkrótce: wybrane zagadnienia”, Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49.
program
stenogram
prezentacja prof. Wawrzyńca Konarskiego, UJ
galeria
film 

26 stycznia 2012 - odbyła się debata pt. „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stenogram wkrótce.
Zobacz: galerię
stenogram


Więcej >>>

 • 4 marca 2015 r., metro.gazeta.pl - OFE muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości" - mówi prof. Elżbieta Mączyńska
  Więcej
 • 1 marca 2015 r., Krytyka Polityczna - W czyich rękach znajdzie się świat w roku 2050? - prof. Elżbieta Mączyńska o książce  Thomasa Piketty'ego „Kapitał w XXI wieku”
  Więcej
 • 26 lutego 2015 r., Polskie Radio - Nisko oprocentowane pożyczki zamiast bezzwrotnych dotacji dla firm to dobre rozwiązanie - stwierdziła prof. Elżbieta Mączyńska w programie "Puls Gospodarki".
  Więcej
Więcej >>>

Zapraszamy do przesyłania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy też, do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce red. naukowa: Marian Gorynia, Stanisław Rudolf

Tadeusz Kowalik
O lepszy ład społeczno-ekonomiczny

Elżbieta Mączyńska
Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej


Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

Monografia ta dotyczy jednego z głównych obecnie obzsarów debaty ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teroii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu, że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemy wykorzystaniu w praktyce.

Elżbieta Mączyńska

Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postępujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia się wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym się rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Marian Gorynia, Stanisław Rudolf

Reformy systemu emerytur

Książka powinna być obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zgłębić wiedzę na temat istoty i form systemów emerytalnych oraz ich przemian. Publikacją tą powinni się zainteresować w pierwszym rzędzie parlamentarzyści, kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to wielce użyteczna lektura zarówno dla praktyków jak i badaczy systemów emerytalnych, dla naukowców, w tym m.in. ekonomistów, prawników, socjologów, demografów, historyków gospodarczych, jak i studentów tych dyscyplin. Książka ta powinna zainteresować wszystkich, którym na sercu leży nie tylko zapewnienie godnego życia emerytów, ale także dobrostan kraju i dobrobyt jego obywateli.

Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie ?

Monografia zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez autorow nad ładem gospodarczym i jego przemianami w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD. Poprzez empiryczne badania sprzężenia zwrotnego pomiędzy stanowionymi i spontanicznymi elementami ładu na przykładzie środkowoeuropejskich krajów transformacji systemowej oraz wynikających z tego przemian rynkowego ładu gospodarczego w okresie 1990?2010 zamierzamy wnieść wkład do konkretyzacji abstrakcyjnych teorii ładu stanowionego (Euckena) oraz ładu spontanicznego (von Hayeka). Wyrażamy przekonanie, iż stanowi to potrzebny krok w kierunku podwyższenia ich walorów aplikacyjnych dla polityki gospodarczej.

Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński

Konkursy Wesprzyj nas
IX Kongres Ekonomistów Polskich
Sale konferencyjne

Więcej >>>
 „Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”.
(§ 5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami Statutu dotyczącymi członkostwa oraz do skontaktowania się z najbliższym biurem oddziału PTE. 
Statut PTE 
Deklaracja Członka Wspierającego 
 • Komunikat Fundacji "Centesimus Annus - Pro Pontifice" w Watykanie pt.  "Zreformowana Gospodarka Rynkowa: Przedsiębiorczość dla rozwoju człowieka". The Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice (FCAPP) 2015 Statement "A Reformed Market Economy: Entrepreneurship for Human Development"
  Więcej
 • Grzegorz W. Kołodko, "Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości", "Ekonomista" 2/2014
  Więcej

 • Raport Centrum Analiz Ekonomicznych pt. „VAT w wydatkach gospodarstw domowych: konsekwencje zmian systemu i zróżnicowanie obciążeń względem struktury demograficznej
  Więcej
Więcej >>>
Więcej >>>
Wszystko o OFE
 • 14 lutego 2011 r. - Ekonomiści z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w sprawie OFE 
 • ​Powstała Polska Grupa Emerytalna SGH - inicjatywa osób zajmujących się problematyką emerytalną, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misją jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekście celów społecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym
  Więcej
 • Jerzy Żyżyński, "Zbudować kapitał początkowy".
  Więcej
 • 2 września 2014 r. - List otwarty prof. Leokadii Oręziak do Trybunału Konstytucyjnego
  Więcej
 • 1 kwietnia 2014 r.,GazetaPrawna.pl - Zostać w OFE, czy przejść do ZUS? - sprawdź, jak wybiorą ekonomiści (m.in. prof. Elżbieta Mączyńska)
  Więcej
 • 20 stycznia 2014 r. - Making Sense of Pension Reform - Jan Krzysztof Bielecki, Mark Allen
  Więcej
 • 12 stycznia 2014 r. - List otwarty prof. Leokadii Oręziak w sprawie OFE do Prezydenta RP oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
  Więcej 
 • 9 stycznia 2014 r. - List otwarty do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polski i Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE. Osoby podzielające poglądy Autorów mogą zgłaszać swoje podpisy do prof. Jerzego Żyżyńskiego oraz prof. S. Ryszarda Domańskiego lub na adres listy@prezydent.pl
  Więcej 
 • 12 czerwca 2013 r. - Rafał Krawczyk, "O...FE, czyli jak zmarnować ludzkie pieniądze", blog.polskaiswiat.com.
 • 21 maja 2013 r. - „Najczęstsze zarzuty, mity i nieporozumienia dotyczące OFE”, Bogusław Grabowski
 • Droga wyjścia dla zmian w OFE - prof. Marek Góra, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, dr Maciej Bukowski 
 • 28 grudnia 2013 r., Polsat - W programie "Komentarz Dnia" m.in.: Prezydent podpisał zmiany w OFE i skierował je do Trybunału Konstytucyjnego. Gośćmi w programie są: Elżbieta Mączyńska ( Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) oraz Andrzej Jonas ( Redaktor naczelny The Warsaw Voice).
  Więcej 
 • 6 grudnia 2013 r., TOK FM - Sejm przyjął ustawę o reformie OFE. - Poza niewielką grupą „medialnych ekonomistów” - nie ma sprzeciwu środowiska ekonomicznego reprezentowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Przeciwnie, ono zachęcało do reform. Protestuje tylko mała grupka ekonomistów związanych z kanapowym Towarzystwem Ekonomistów Polskich założonym przez Leszka Balcerowicza kierowanego ostatnio przez Ryszarda Petru - mówił w programie "Piątkowy Przegląd Prasy" Jacek Żakowski.
  Więcej
 • 30 grudnia 2013 r., RDC.pl - Elżbieta Mączyńska: “OFE to doskonała maszynka do zarabiania, ale nie na rzecz Polaków płacących składki”.
  Więcej
 • 6 listopada 2013 r., TVN CNBC - Burza wokół OFE - dyskusja z udziałem prof. Elżbiety Mączyńskiej w programie "Dzień na Rynkach".
  Więcej
 • 8 października 2013 r. - Jan Krzysztof Bielecki, "OFE chcą się uwłaszczyć na składkach emerytalnych", Forsal.pl
  Więcej 
 •  Leon Podakminer - artykuł "Przegląd" nr 17-18/2013  Osiąganej przez fundusze emerytalne 17-procentowej stopy zysku nie powstydzi się żadna branża przestępcza.
 • 30 grudnia 2013 r. - “OFE to doskonała maszynka do zarabiania, ale nie na rzecz Polaków płacących składki”. Wywiad z prof. Elżbietą Mączyńską w radiu RDC.
  Więcej

 

 • 10 września 2013 r, SE.pl - Czym jest OFE? Czy OFE się opłaca? Czy jest obowiązkowe? - tłumaczy prof. Elżbieta Mączyńska
  Więcej 

 • 3 sierpnia 2013 r., Gazeta Wyborcza - "Myślisz, że sobie poradzisz?" - wywiad z prof. Leokadią Oręziak
  Więcej
 • kwiecień 2012 r. - ukazała się wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne książka Mitchella A. Orensteina „Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego”. Zawiera analizy przykładów 30 krajów, które w tym samym czasie wprowadziły OFE.  www.ksiazkiekonomiczne.pl.
 • wywiad z Mitchellem Orensteinem w Dzienniku Gazecie Prawnej

Newsletter PTE


Szukaj w serwisie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu