Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznychdo prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
   


 • 22 stycznia 2015 r. - w ramach konwersatorium "Czwartki u Ekonomistów" odbyła się debata pt. "Kształcenie zawodowe a rozwój społeczno-gospodarczy".
  Więcej
Więcej >>>

29 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Scenariusze dla Europy"
Zaproszenie

19 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Rynek pracy - zagrożenia i perspektywy"
Zaproszenie
Zdjęcia

12 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Cywilizacja informacyjna - możliwe scenariusze rozwoju"
Zaproszenie
Prezentacja Andrzeja P. Wierzbickiego, pt. "Czy koniec pracy? Scenariusz zagłady"
Zdjęcia
Stenogram

8 grudnia 2014 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy demografia potrzebuje strategii?"
Zaproszenie
Tezy do debaty - prof. Zbigniew Strzelecki
Prognoza ludnościowa GUS do 2050 r.
Biuletyn 3/2012 (Musimy odmłodzić kraj - senator Andrzej Wielowieyski str. 21)
Między zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki? - Anna Matysiak, Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska, Anna Rybińska, Marta Styrc
Mastering Demographic Change in Europe, 8 European Academies' Statement

22 kwietnia 2013 r. - odbyła się Konferencja „Futurologia XXI wieku – doświadczenia i perspektywy” podsumowująca projekt "Paradoksy Futurologii roku 2050" dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. 
zaproszenie 
galeria
stenogram 
prezentacja profesora Juliana Auleytnera  

18 marca 2013 r. - odbyła się ostatnia już debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050, dyskusja dotyczyła dzieła „ ET 2050 - Territorial Scenarios and Vision for Europe”, ESPON. W kwietniu zapraszamy na konferencję podsumowującą cały cykl.
program
galeria
stenogram
Problemy europejskiego terytorium 2050 z perspektywy polskich regionów - Wojciech Dziemianowicz 

25 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tematem była książka "The Turning points of world history. Financial and methodological interpretations" (stenogram wkrótce).
program
galeria
prezentacja prof. Juliusza Kotyńskiego
prezentacja prof. Janusza Hryniewicza
tekst prof. Elżbiety Mączyńskiej

stenogram

11 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tym razem tematem była książka Zbigniewa Brzezińskiego "Strategic Vision of America and the Crisis of the Global Power".
program
galeria
prezentacja profesora Juliana Auleytnera
stenogram

28 stycznia 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki nt. „Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy”, Anatol Kaletsky – analiza dzieła.
program
galeria
tezy Jan Woroniecki
artykuł Tomasz Grosse
prezentacja Tomasz Grosse
stenogram

14 stycznia 2013 r. - odbyła się kolejna debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Forum Rozwoju Regionalnego REDEFO pt. "The Future of regions. The Megaspaces of the XXI century." Dyskusja odbyła się w Domu Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie o godz. 16.30.
program
stenogram
galeria
tezy Jan Woroniecki
tezy Jacek Kotrasiński
prezentacja - Jacek Kotrasiński

10 grudnia 2012 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. "A Global Forecast for the Next Forty Years - 2050 - A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th anniversary of the Limits to growth - Jorgen Randers - analiza dzieła". Dyskusja odbyła się o godz. 16.30 w Domu Ekonomisty, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.
program
26 listopada 2012 r. - odbyła się debata pt. "The New Hemisphere The Irresistible Shift of Global Power to the East, Kishore Mahbubani - analiza dzieła". 
program
stenogram 
List od prof. Kishore Mahbubaniego do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Nota Dr. Krzysztofa Piecha
Tezy Dr. Jana Woronieckiego
Tezy Pana Ksawerego Burskiego 
galeria

19 listopada 2012 r. - odbyła się debata "Raport Polska 2050 - analiza metodologiczna". Rozpoczęła ona osiem otwartych debat organizowanych w ramach projektu "Paradoksy Futurologii roku 2050", który dofinansowany został przez Narodowy Bank Polski. Debaty odbywać się będą od listopada 2012 r. do maja 2013 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. 
program 
stenogram
Prof. dr hab. Jerzy Kleer "raport Polska 2050" - tezy
Prof. dr hab. Antonii Kukliński "Polonia Quo Vadis. Siedem problemów"
galeria

27 marca 2012 r. - Ta książka jest smarem dla kreatywności. Powinna być pozycją obowiązkową na polskich uczelniach i dla każdego, kto chce żyć mądrzej i lepiej - mówiła prof. Elżbieta Mączyńska podczas debaty pt. Opinia o książce Guntera Pauli "The Blue Economy 10 Years, 100 Innovations, 100 Millions Jobs" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49.
program
galeria
stenogram

15 marca 2012 r. - odbyła się debata w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Ewaluacja programów i instrumentów" organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
program
wprowadzenie do debaty - dr Jan Kozłowski (MNiSW)
galeria
stenogram 

21 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. „Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej", Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30.
program
stenogram
galeria

16 lutego 2012 r. - Społeczeństwo polskie oraz polskie uczelnie muszą stać się dwujęzyczne polsko-angielskie - mówił prof. Antoni Kukliński podczas debaty w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Szkolnictwo wyższe do roku 2050”, którą zorganizowało PTE.
program
stenogram
galeria

13 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej nt. „Przywództwo polityczne teraz i wkrótce: wybrane zagadnienia”, Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49.
program
stenogram
prezentacja prof. Wawrzyńca Konarskiego, UJ
galeria
film 

26 stycznia 2012 - odbyła się debata pt. „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stenogram wkrótce.
Zobacz: galerię
stenogram


Więcej >>>

Więcej >>>
 • 22 stycznia 2015 r., Radio TOK - Prof. Elżbieta Mączyńska gościem audycji EKG
  Więcej
  Więcej (FB)
 • 16 stycznia 2015 r., Metro.gazeta.pl - Wielu kredytobiorców nie wiedziało, czym jest ryzyko kursowe. Brakuje edukacji ekonomicznej - wypowiedź prof. Elżbiety Mączyńskiej (nieautoryzowana) w artykule pt. "Co dalej z frankowiczami".
  Więcej

 • 15 stycznia 2015 r., Onet.pl - Jestem przekonana, że wiele osób, które zawarło umowę na kredyt we franku, w ogóle nie znało pojęcia „ryzyko kursowe”. Wielu osobom nikt o takim ryzyku nie powiedział, a nawet jeśli powiedział, to na pewno nie każdy to zrozumiał - komentuje prof. Elżbieta Mączyńska
  Więcej
Więcej >>>

Zapraszamy do przesyłania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy też, do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce red. naukowa: Marian Gorynia, Stanisław Rudolf

Tadeusz Kowalik
O lepszy ład społeczno-ekonomiczny

Elżbieta Mączyńska
Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej


Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

Monografia ta dotyczy jednego z głównych obecnie obzsarów debaty ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teroii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu, że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemy wykorzystaniu w praktyce.

Elżbieta Mączyńska

Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postępujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia się wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym się rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Marian Gorynia, Stanisław Rudolf

Reformy systemu emerytur

Książka powinna być obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zgłębić wiedzę na temat istoty i form systemów emerytalnych oraz ich przemian. Publikacją tą powinni się zainteresować w pierwszym rzędzie parlamentarzyści, kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to wielce użyteczna lektura zarówno dla praktyków jak i badaczy systemów emerytalnych, dla naukowców, w tym m.in. ekonomistów, prawników, socjologów, demografów, historyków gospodarczych, jak i studentów tych dyscyplin. Książka ta powinna zainteresować wszystkich, którym na sercu leży nie tylko zapewnienie godnego życia emerytów, ale także dobrostan kraju i dobrobyt jego obywateli.

Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie ?

Monografia zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez autorow nad ładem gospodarczym i jego przemianami w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD. Poprzez empiryczne badania sprzężenia zwrotnego pomiędzy stanowionymi i spontanicznymi elementami ładu na przykładzie środkowoeuropejskich krajów transformacji systemowej oraz wynikających z tego przemian rynkowego ładu gospodarczego w okresie 1990?2010 zamierzamy wnieść wkład do konkretyzacji abstrakcyjnych teorii ładu stanowionego (Euckena) oraz ładu spontanicznego (von Hayeka). Wyrażamy przekonanie, iż stanowi to potrzebny krok w kierunku podwyższenia ich walorów aplikacyjnych dla polityki gospodarczej.

Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński

Konkursy Wesprzyj nas
IX Kongres Ekonomistów Polskich
Sale konferencyjne

 • 29 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Scenariusze dla Europy"
  Zaproszenie
 • 22 stycznia 2015 r. - w ramach konwersatorium "Czwartki u Ekonomistów" odbyła się debata pt. "Kształcenie zawodowe a rozwój społeczno-gospodarczy".
  Więcej
 • 19 stycznia 2015 r. - zachęcamy do zapoznania się ze znakomitym filmem pt.  "Kalecki. Geniusz Zapomniany", reż. Krzysztof Miklaszewski (30:15 min.)
  Więcej

 • 19 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Rynek pracy - zagrożenia i perspektywy"
  Zaproszenie
  Zdjęcia
 • 15 stycznia 2015 r. - uprzejmie informujemy, że decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów postanowieniem z dn. 19 grudnia 2014 r. nadano Prof. dr hab. Aldonie Frączkiewicz-Wronce - Prezes Zarządu PTE Oddział Katowice - tytuł profesora nauk ekonomicznych. Z tej okazji władze PTE składają Pani Profesor serdeczne gratulacje.
  Więcej
  Więcej
 • 10-27 stycznia 2015 r. - informujemy o programie wyjazdu naukowego oraz USA Book Tour prof. Grzegorza W. Kołodko w ślad za ukazaniem się nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan książki pt. „Whither the World: The Political Economy of the Future”
  Więcej
 • Styczeń 2015 r. - ukazał się pierwszy numer nowego międzynarodowego czasopisma naukowego pt. "OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy”, poświęconego problematyce Społecznej Gospodarki Rynkowej i społecznego aspektu procesu gospodarowania. Pismo powstało Wilnie, w kooperacji polsko-białorusko-litewskiej, z finansowym poparciem niemieckiej fundacji Konrada Adenauera.
  Więcej
Więcej >>>
 „Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”.
(§ 5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami Statutu dotyczącymi członkostwa oraz do skontaktowania się z najbliższym biurem oddziału PTE. 
Statut PTE 
Deklaracja Członka Wspierającego 
 • Julian Daszkowski, Pozaekonomiczne uwarunkowania dynamiki i zróżnicowania polskich wynagrodzeń w latach 1992-2012
  Więcej

 • Prof. dr hab. Ryszard Domański o  polityce zagranicznej Polski
  Europe's New Destiny
  Zanim expose w Sejmie wygłosi minister Grzegorz Schetyna
  Ignacy Jan Paderewski - wirtuoz przywrócenia Europie Polski
 • Prof. Maria Romanowska, Informacja o Sympozjum nt. „Wrażliwość polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny 2008-2013”. Sympozjum zorganizowane przez Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów odbyło się 8 grudnia 2014 r., w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, poświęcone było prezentacji wyników badań projektu badawczego pt. „Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny (nr 2011/03/B/HS4/04922) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
  Więcej

Więcej >>>
Więcej >>>
Wszystko o OFE

Newsletter PTE


Szukaj w serwisie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu