Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Władysław Świtalski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Władysława Świtalskiego
wybitnego ekonomisty, nauczyciela i wychowawcy, naszego nieodżałowanego, zawsze życzliwego Kolegi, zaangażowanego w działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Do ostatnich chwil był aktywnym członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Ekonomista”.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia

Prezes, Prezes Honorowy, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony