Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Dzia³alnoœæ nasza nie bêdzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym bĂŞdzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniaÂło siĂŞ w czyn. Tylko teÂż z tego punktu widzenia
podejmowaæ siê bêdziemy zadañ, które uwa¿aæ bêdziemy za wa¿ne.
„Wnoszenie sporĂłw partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Literatura i źródła wiedzy


Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Literatura związana z hasłem przewodnim XXII edycji Olimpiady

Pozostałe źródła wiedzy

W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie. Wykaz proponowanych elektronicznych źródeł wiedzy znaleźć można poniżej.

Prasa codzienna:
-
Rzeczpospolita
- Gazeta Prawna
- Puls Biznesu
- Parkiet. Gazeta Giełdy

Czasopisma ekonomiczne:
-
Nowe Życie Gospodarcze
- Rynek Kapitałowy
- Bank i Kredyt
- Biuletyn Informacyjny NBP  
-
Ekonomista
- Gazeta Bankowa
- Gazeta Ubezpieczeniowa
- Gospodarka Narodowa
- Tygodnik Finansowy
-
Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU
- Zeszyty BRE Bank - CASE

Akty prawne - bezpłatna baza aktów prawnych znajduje się tutaj.

Słowniki pojęć ekonomicznych:
-
słownik haseł ekonomicznych NBP
- słownik terminów Money.pl
- słownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
- słownik finansowo-ekonomiczny Bankier.pl

Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne:
-
GUS
-
OECD
- Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008

Portal internetowy dla Czytelników książki
prof. dr. hab. G.W. Kołodki pt. Wędrujący świat.

Źródła internetowe / portale tematyczne:
-
Bankier.pl
- Inwestycje.pl
-
Kart On-line
-
Money.pl
-
NBPortal
- Pit.pl
Polski Portal Ubezpieczeniowy
-
Reuters Polska  

Pozostałe źródła
Zachęcamy do lektury serii
multimedialnych publikacji pt. „Anatomia sukcesu” oraz „Poradnik Inwestora” przygotowanych przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego można pobrać tutaj.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Ĺ“wiat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracjÂą serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleæ stronĂŞ znajomemu