Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


mgr Michał Michorowski

Asystent w Katedrze Ekonomii na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2010 r. ukończył na tej uczelni studia wyższe na kierunku ekonomia, uzyskując tytuł magistra.

W czasie studiów odbył wiele praktyk zawodowych: w instytucji administracji publicznej (Urząd Miasta Krakowa) oraz instytucjach finansowych (Bank Pekao SA, Dom Maklerski IDMSA). W latach 2006–2008 członek Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik wielu kursów z zakresu finansów, w tym dla kandydatów na maklera papierów wartościowych.

W roku akademickim 2007/2008 stypendysta Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” w Krakowie oraz w latach 2007–2010 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za wyniki w nauce. Wolontariusz Stowarzyszenia Wiosna.

Od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; do czasu wyboru do Krajowej Komisji Rewizyjnej zasiadał w Zarządzie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie.

Zainteresowania naukowo-badawcze:
mikroekonomia, finanse przedsiębiorstw, rynek kapitałowy.

Kontakt:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Ekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel.: 12 293-53-69, fax: 12 293-50-38, e-mail: michorowski@pte.pl .


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu