Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Marek Leszczyński

Urodził się 10.10.1973 roku w Radomiu. W roku 1997 ukończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej im. K.Pułaskiego w Radomiu, kierunek Ekonomia. W latach 1995-96 był dziennikarzem działu gospodarczego Gazety Wyborczej – Gazety w Radomiu. W latach 1998-99 pracował jako specjalista w Ośrodku Doskonalenia i Kształcenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB w Radomiu. Od 1999 do 2005 roku był pracownikiem naukowym Politechniki Łódzkiej – od 2002 roku na stanowisku adiunkta. W roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na postawie pracy „Rozwój usług edukacyjnych w Polsce a kształtowanie kapitału ludzkiego” w Wydziale Nauk Społecznych KUL w Lublinie. Od roku 2005 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, w latach 2005-2008 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu EiA. Specjalizuje się w zakresie polityki społecznej, rozwoju ekonomicznego, roli państwa w życiu społeczno-gospodarczym. Autor 60 publikacji z zakresu nauk ekonomicznych, uczestniczył jako ekspert m.in. w Programie FORESIGHT Polska 2020 – komponent zrównoważony rozwój kraju, uczestnik 10 projektów badawczych o skali regionalnej realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

19 czerwca 2012 roku decyzją Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie nadano Markowi Leszczyńskiemu stopnień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na podstawie ogólnej oceny dorobku oraz pracy p.t. „Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI w.” Od 1.10.2012 roku Pan dr hab. Marek Leszczyński pełni funkcję zastępy dyrektora Instytutu Ekonomii i Administracji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz kieruje zakładem Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego UJK w Kielcach. Obecnie (od 1.02.2013) jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Kontakt:

Instytut Ekonomii i Administracji

Wydział Zarządzania i Administracji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Świętokrzyska 21 A, 25-406 Kielce

Tel (41) 349-65-48

e-mail:makrele@wp.pl 


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu