Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


dr Tomasz Gaweł

Wykształcenie

 • 18 marca 2004 r. uzyskany stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Temat pracy: „Trwałość uprawnień wynikających z koncesji na działalność gospodarczą”.
 • 1995 r. - magister prawa studia dzienne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1990 – 1995 r.)

Funkcje

 • od 1 października 2007 r. dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • od 1 września 2007 r. adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
 • 2006 r. – radca prawny - wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
 • 2006 członek – sekretarz Komisji Statutowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • 2005 – 2006 członek Senackiej Komisji Statutowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • od 1 września 2006 roku kierownik naukowy Studiów Podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
 • od 1 września 2005 roku kierownik naukowy Studiów Podyplomowych „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
 • od dnia 1 września 2005 roku Rzecznik Dyscyplinarny dla Doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • od 18 lutego 2004 r. do 31 sierpnia 2007 r. adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Od 2001 roku kierownik naukowy Studiów Podyplomowych „Wycena Nieruchomości” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
 • Od 2001 r. Sekretarz - Członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Od 1 listopada 1999 roku do 31 sierpnia 2002 roku Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • 1995 - 1997 aplikacja sędziowska. Zdany egzamin sędziowski w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • od 1 października 1995 r. asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Ważniejsze publikacje

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji za jej działania na przykładzie uchylania koncesji, w: Współczesna problemy polityki ekonomicznej - pod red. Z. Przybyły i J. Sokołowskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1033, Wrocław, 2004 r.
 • Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii (współautor z Mikołajem Klimczakiem), w: Ład instytucjonalny w gospodarce –pod red. B. Polaszkiewicz i J. Boehlke, tom I, Toruń 2005 r.
 • Trwałość uprawnień wynikających z koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006 r.
 • redakcja naukowa Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego nr 36 Ekonomia a prawo, Wrocław, 2006 r.
 • Konsorcjum w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego jako spółka cywilna. Wybrane zagadnienia, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy nr 37 Zamówienia publiczne w teorii praktyce, Wrocław, 2007 r.
 • Własność w prawie i ekonomii. Przypadek „prawa śniegu”, współautor: Mikołaj Klimczak, w: Własność i kontrola w teorii i praktyce, tom III, – pod red. B. Polaszkiewicz i J. Boehlke, Toruń 2007
 • Efektywność instytucji rynku usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, współautorzy: Rafał Jakubowski i Mikołaj Klimczak, w: Własność i kontrola w teorii i praktyce, tom IV, – pod red. B. Polaszkiewicz i J. Boehlke, Toruń 2008
 • Prowizja jako essentialia negotii umowy agencyjnej, w: Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, - pod red. J. Gospodarka, Warszawa 2009

Zainteresowania badawcze

 • reglamentacja działalności gospodarczej
 • prawo administracyjne
 • prawo spółek
 • ochrona dóbr osobistych
 • umowy w obrocie gospodarczym

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu