Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz

Stopnie i tytuły naukowe

 • magister -1958, Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 • doktor - 1972, Uniwersytet Wrocławski
 • dr habilitowany 1986, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • prof. nadzwyczajny - 1990, Wyższa szkoła Pedagogiczna Opole
 • profesor tytularny - 1993, Prezydent Lech Wałęsa
 • profesor zwyczajny - 1996 Uniwersytet Opolski

Miejsce zatrudnienia

 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Pełnione funkcje

 • Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej
 • Prezes Oddziału PTE – Opole
 • Członek Zarządu Krajowego PTE

Doświadczenie i specjalizacja zawodowa

 • W zakresie miejscowego planowania przestrzennego jako projektant i z-ca kierownika Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Opolu (1957-1970) oraz Biura Studiów i Projektów Inżynierii Miejskiej (1970 – 1975)
 • nauczyciel akademicki (1976 – nadal)

Zainteresowania badawczo-naukowe:

 • polityka ekonomiczna,
 • gospodarka i polityka regionalna,
 • ekonomika infrastruktury technicznej i społecznej,
 • procesy przemian strukturalnych w gospodarce i przemyśle,
 • strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

Prowadzenie działalności eksperckiej

 • w ramach Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE Opole Spółka z o.o.

Publikacje

 • 9 prac zwartych autorskich
 • 26 prac zwartych redagowanych
 • 152 artykuły naukowe

Praca zawodowa

 • 1957 – 1972 Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Opolu – projektant, z-ca Kierownika Pracowni
 • 1972 – 1976 Biuro Studiów i Projektów Inżynierii Miejskiej w Opolu - Kierownik Biura
 • 1976 – 1981 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, adiunkt, docent, z-ca dyr. Instytutu Nauk Ekonomicznych
 • 1981 – 1983 Urząd Wojewódzki w Opolu - Wojewoda Opolski
 • 1983 –      Uniwersytet Opolski, prof. zw. kier. Katedry Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomicznej
 • 1997 –      Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – profesor

Kierunki działalności naukowej i dorobek naukowy

 • Polityka ekonomiczna, ekonomika i polityka regionalna
 • Publikacja 25 prac zwartych i 145 artykułów naukowych
 • Prace projektowe, ekspertyzy, recenzje

Działalność w PTE

 • Członek PTE od 1958 r., odznaczony Złotą Odznaką PTE (1972 r.)
 • Członek Zarządu Krajowego PTE
 • Prezes Zarządu Oddziału od 1993 – 1997 i 2001 - nadal
 • Przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (od 1987 r.)

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu