Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(禮5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Kazimierz K這si雟ki

Urodzony w czasach II wojny wiatowej w Warszawie (r. 1940) szko造 ko鎍zy貫m:

  • w 1954 r. – Podstawow w Radoci;
  • w 1959 r. – Technikum Handlowe w Warszawie (specjalno uzyskana – ksi璕owo przedsi瑿iorstw przemys這wych);
  • w 1966 r. – Wydzia Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego (mgr nauk ekonomicznych – specjalno metody ekonomiczno-matematyczne).

W 1971 roku uzyska貫m stopie dr nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Spo貫cznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1997 dr hab. nauk ekonomicznych (ze specjalnoci mi璠zynarodowe stosunki gospodarcze) w Kolegium Gospodarki wiatowej Szko造 Gównej Handlowej w Warszawie.

Posiadaj鉍 ogromne dowiadczenie zawodowe – zdobyte u siedemnastu pracodawców (w tym omioletnie na Uniwersytecie Warszawskim) – w 1998 roku „osiad貫m” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw豉 II, piastuj鉍 funkcj Kierownika Katedry Mi璠zynarodowych Stosunków Gospodarczych. Przez dwa lata sprawowa貫m tak瞠 funkcj Dyrektora Instytutu Ekonomii KUL. Istotnymi formami mojej aktywnoci (obok wyk豉dów oraz seminariów) w ramach Katedry Mi璠zynarodowych Stosunków Gospodarczych s:

  • Seminarium Doktorskie z Mi璠zynarodowych Stosunków Gospodarczych (doktoraty z wolnej stopy bronione na ró積ych uczelniach; wypromowa貫m cztery doktoraty: trzy na KUL-u, jeden na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie);
  • Doroczne Konferencje naukowe (o Unii Europejskiej, o Chinach oraz Indiach, o Stanach Zjednoczonych, o Rosji) oraz Konferencja „Cz這wiek i jego decyzje” zorganizowana jesieni 2009 roku wspólnie z profesorem Adamem Biel.

Na mój dorobek sk豉daj si tak瞠 publikacje: kilka ksi嘀ek, kilkanacie udziaów w opracowaniach zwartych oraz ponad dwiecie artykuów. Posiadam, i ceni to szczególnie, oko這 stu pi耩dziesi璚iu wypromowanych magistrów ekonomii.

Do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nale輳 od 1967 roku (dzia豉貫m na szczeblu Oddzia逝 Warszawskiego oraz na szczeblu krajowym). Ukszta速owany tak瞠, w du瞠j mierze, przez dzia豉lno w Polskim Towarzystwie Cybernetycznym (Profesorów Henryka Greniewskiego oraz Klemensa Szaniawskiego uznaj za swoich mistrzów), obecnie czerpi ze wsparcia organizacyjnego: European Association Evolutionary Political Economy, Polskiego Towarzystwa Wspó逍racy z Klubem Rzymskim oraz Towarzystwa Naukowego KUL.


<<< Wr鵵 do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu