Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Krystyna Leśniak-Moczuk

Krystyna Leśniak-Moczuk - socjolog, adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Ekonomii w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Studia magisterskie ukończyła w 1982 roku na Wydziale Ekonomicznym w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. W 1996 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji doktorskiej „Społeczno-Ekonomiczne skutki bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień socjologii gospodarki i socjologii społeczności lokalnych. Przedmiotem badań autorskich są społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia oraz procesy zmiany społecznej w wiejskich społecznościach lokalnych.

Jest autorką pięciu monografii: „Bezrobocie strukturalne w rejonie Mielca w latach 1990-1994”, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 1997, „Społeczne skutki bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994” Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 1997, „Ekonomiczne koszty bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994” Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 1997, „Przemiany wiejskich społeczności lokalnych w odniesieniu do miasta. Studium zmiany systemowej” Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008, „Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)” Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, współautorką dwóch skryptów, współredaktorką dwóch tomów materiałów pokonferencyjnych. Opublikowała 102 artykuły naukowe wydane w większości krajowych ośrodkach akademickich, w Niemczech i na Ukrainie, dwie recenzje, 28 komunikatów i 50 artykułów publicystycznych w prasie regionalnej.

Będąc pracownikiem uczelni pełniła m. in. następujące funkcje: członek Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pełnomocnik dziekana Wydziału Marketingu i Zarządzania w Politechnice Rzeszowskiej, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii WSP w Rzeszowie, prodziekan Wydziału Socjologicznego Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie.

Pełniła funkcje opiekuna trzech studenckich kół naukowych, była współorganizatorem 13 konferencji naukowych w Politechnice Rzeszowskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i Uniwersytecie Rzeszowskim oraz sekretarzem Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wygłosiła 103 referatów naukowych, ponadto uczestniczyła w 128 konferencjach, sympozjach, zjazdach, kongresach, sesjach i seminariach naukowych.

Prywatnie kronikarka i melomanka, lubi teatr, podróże i fotografie.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu