Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Teresa Głania

mgr Teresa Głania - Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy na kadencję 2010-2015. Członkiem PTE jest od 1973 roku. Przez cały okres przynależności do Towarzystwa brała czynny udział w życiu społecznym i zawodowym, wykazując szczególne inicjatywy w podejmowaniu nowych wyzwań. Pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Oddziału PTE w Bydgoszczy, była długoletnim członkiem Zarządu, a później w Prezydium Zarządu Oddziału. Prowadziła szczególnie aktywną działalność w okresie transformacji gospodarczej na inowrocławskim rynku pracy, angażując się na rzecz rozwoju regionu inowrocławskiego. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Regionalnego BZW BK. Była członkiem Pomorskiej Rady Przedsiębiorców, członkiem panelu ekspertów ds. funduszy europejskich w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim.

Odznaczona Złotą Honorową Odznaką PTE oraz wieloma odznaczeniami, w tym również państwowymi.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu