Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Jadwiga Topolan

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, członek PTE od 1984 roku a od 2010 r. Prezes Oddziału PTE w Koszalinie.

Od 1972 roku zatrudniona w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie :
W latach 1972- 1985 – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
1985- 1990 - kierownik Wydziału Zaocznego a od 1990 roku do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora szkoły.

Od wielu lat zajmuje się działalnością dydaktyczną i organizacyjną w dziedzinie kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Nieprzerwanie związana ze szkolnictwem zawodowym i kształceniem kadr dla rynku pracy na rożnych poziomach.

Ukończyła szereg kursów kwalifikacyjnych, szkoleń i staży z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, zasobami ludzkimi, podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Od 1992 roku prowadzi szeroką współpracę ze szkołami zawodowymi o kierunkach ekonomicznych i handlowych, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką przygotowywania młodych kadr do aktywnych działań na rynku pracy w kraju i za granicą. Jest organizatorem wielu seminariów i konferencji o tematyce proeuropejskiej, ekologicznej oraz edukacyjnej z udziałem przedstawicieli nauki, szkolnictwa i świata biznesu.

Wielokrotnie brała czynny udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących ponadgranicznej nauki i pracy w obszarze europejskiego kształcenia.

W latach 1994- 2000 współpracowała z BIBB (Federalnym Instytutem Kształcenia Zawodowego) w Berlinie w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej i przygotowywania materiałów do nauczania przedmiotu "Podstawy wiedzy o gospodarce rynkowej".

Od 2005 r współpracuje ze stowarzyszeniem Pro-Polska w Berlinie (OSZ – Steglitz)

w zakresie tworzenia wspólnych projektów językowych i ekonomicznych dla młodzieży oraz kadry pedagogicznej.

Od 2010 r jest członkiem międzynarodowego projektu European Businness Baccalaureate Diploma das Europaische Wirtschaftsabitur.

Prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców, integruje środowisko oświatowe oraz społeczność lokalną.

Placówka, którą kieruje, cieszy się wysokim prestiżem w środowisku lokalnym i regionie oraz utrzymuje dobre notowania w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych..

Od 1993 roku uczniowie Zespołu Szkól nr 1 odnoszą znaczące sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana przez Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty , Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Koszalina

oraz otrzymała Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony