Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Bogumiła Szopa

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe (zawodowe):

 • 1972 – magister ekonomii
 • 1981 – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • 1995- doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • 2006 – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
 • 2009 – profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1972 roku zatrudniona nieprzerwanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dawniej WSE, AE) jako pracownik naukowo-dydaktyczny, przechodząc przez kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej, od asystenta do profesora zwyczajnego

Stanowiska organizacyjne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

 • 1996-2002 – prodziekan Wydziału Ekonomii
 • 2008 – nadal - prodziekan Wydziału Finansów
 • 2008 – nadal - kierownik Katedry Ekonomii

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Prodziekan Wydziału Finansów
 • Kierownik Katedry Ekonomii
 • Członek Rady Naukowej PTE
 • Członek Senackiej Komisji ds. Wydawnictw
 • Członek Senackiej Komisji ds. Akredytacji
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych

Zainteresowania naukowe:

 • Teoria ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomii
 • Podział dochodów; uwarunkowania, skutki (nierówności, ubóstwo, bogactwo)
 • Problemy ekonomii społecznej

Publikacje naukowe:

Ogólny dorobek naukowy obejmuje ok. 150 pozycji, w tym: książki 11 (autor i współautor), skrypty akademickie – 4 (autor i współautor), artykuły naukowe – 60 i inne opracowania

Dane bibliograficzne ważniejszych publikacji:

 • Podstawy makroekonomii (współautor i red. nauk.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004
 • Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wyd. AE, Kraków 2005 Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza. Interakcje na przykładzie Polski (współautor), Wyd. AE, Kraków 2007
 • Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikroekonomicznym, Wyd. UEK, Kraków 2008

Kształcenie kadry naukowej:

Promotor siedmiu rozpraw doktorskich (w tym czterech ukończonych)

Odznaczenia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1999)
 • Złota Odznaka Honorowa PTE (2001)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002)
 • Medal 80-lecia AE w Krakowie (2005)
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2009)

Kontakt:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów, Katedra Ekonomii
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12 29 35 523, e-mail: szopab@uek.krakow.pl


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu