Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Jerzy Mika

Prof. dr hab. Jerzy Mika ukończył studia matematyczne w zakresie logiki matematycznej, matematyki stosowanej i informatyki. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w zakresie zastosowania metod optymalizacyjnych w badaniach operacyjnych, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie teorii i zastosowań metod podejmowania optymalnych decyzji.

W roku 1999 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora zakresie nauk ekonomicznych. W roku 2004 Minister Edukacji Narodowej powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego.

Od roku 1973 jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W latach 1993-1999 był dziekanem Wydziału Zarządzania, a od roku 2001 jest Kierownikiem Katedry Matematyki na Wydziale Zarządzania.

Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji, w tym 7 indywidualnych monografii naukowych, 8 zbiorowych monografii naukowych oraz 14 podręczników akademickich.

Od lat siedemdziesiątych jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W kadencji 1993-1997 był członkiem Rady Oddziału PTE w Katowicach, a od roku 1997 jest członkiem zarządu katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W roku 1998 otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w latach 2001 i 2008 Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu