Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Ogólnopolski konkurs dla licealistów Young Manager 2011

W Polsce istnieją olimpiady ekonomiczne oraz konkursy gdzie uczniowie mają okazję sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną. Co jednak z wykorzystaniem jej w praktyce? Idealnym miejscem by to zrobić jest konkurs Young Manager 2011, który po raz czwarty jest organizowany przez CEMS CLUB Warszawa działający przy Szkole Głównej Handlowej.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym – około 200 licealistów z 50 najlepszych liceów w kraju rozwiązuje w czteroosobowych drużynach studium przypadku, a następnie nadsyła swoje rozwiązania. 10 najlepszych drużyn zostaje zaproszonych do drugiego etapu, który odbywa się w Szkole Głównej Handlowej już  22 października. W czasie pobytu w Warszawie zespoły współzawodniczą ze sobą rozwiązując problemy z dziedziny zarządzania przygotowane przez wykładowców SGH oraz współpracujące firmy. Ponadto biorą udział w specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach i warsztatach oraz zwiedzają Warszawę. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.cemsyoungmanager.pl

Dzięki  Young Manager 2011 uczniowie mają wyjątkową okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz sprawdzić ją podczas rozwiązywania konkursowych case studies. Ponadto uczestnictwo w konkursie daje licealistom szansę poznania specyfiki studiów ekonomicznych oraz możliwość pierwszego kontaktu ze środowiskiem akademickim. Zatem zapraszamy wszystkich licealistów chcących zmierzyć się z problemami prawdziwego biznesu!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony