Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieMecenasi i partnerzy OWE

Mecenasi a Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Realizacja tak wielkiego przedsięwzięcia jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu środowisk, w tym gospodarczego. Wysiłek uczniów, nauczycieli i najlepszych szkół staramy się nagradzać. Jest to możliwe dzięki wsparciu współpracujących z nami mecenasów Olimpiady.

Pozyskiwane od sponsorów nagrody pieniężne i książkowe, stypendia naukowe oraz staże stanowią istotną pomoc w dalszym rozwoju uzdolnień laureatów. Są one wręczane przez sponsorów na uroczystym zakończeniu każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Tradycyjnie odbywa się ono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub w Ministerstwie Finansów.

Od 1992 r. przy Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej funkcjonuje Rada Sponsorów. Wywiera ona wpływ na dobór myśli przewodniej poszczególnych edycji Olimpiady oraz inspiruje niektóre przedsięwzięcia (okolicznościowe wydawnictwa, konferencje). Wśród organizacji reprezentowanych w Radzie Sponsorów są takie, które od samego początku wspierają Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Przewodniczącym Rady jest Pan dr Piotr Szeliga – prezes Rady Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, były wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wszystkim mecenasom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej składamy wyrazy wdzięczności i szacunku dla ich zaangażowania w to szlachetne przedsięwzięcie.

Chętnych do dołączenia do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszamy! Nagrody mogą mieć różnorodny charakter, np. wpłat na fundusz nagród Olimpiady (nagrody pieniężne), staży, stypendiów dla laureatów oraz nagród rzeczowych.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu