Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


IX Kongres Ekonomistów, Warszawa, 28 listopada 2013 r.


PREV_PTE_IXKongres_20131128_02.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_01.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_03.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_04.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_05.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_06.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_07.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_08.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_09.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_10.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_11.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_13.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_14.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_15.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_16.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_17.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_18.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_19.jpg

PREV_PTE_IXKongres_20131128_20.jpg

 

 

 

 

 

 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony