Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Marcin R. Wyczałowski

Wyczalkowski.jpg

Urodził się 20 kwietnia 1910 roku w Pieskowej Skale. Studiował w Szkole Głównej Handlowej, gdzie w 1938 roku otrzymał stopień doktora. Podoktorskie studia w London School of Economics and Political Sciences – 1938/39. Asystent profesora Zawadzkiego – 1936–38. Wykładał teorie pieniądza w „Szkole Lipińskiego" (zakonspirowanej SGH) – 1942–44. Zastępca profesora, członek senatu SGH – 1945/46. Jako zastępca rektora prowadził oddział SGH w Lodzi – 1945/46. Jednocześnie był naczelnikiem Wydziału Ekonomicznego NBP i redaktorem miesięcznika „Wiadomości Narodowego Banku Polskiego”. W tym czasie prowadził również seminaria z ekonomii („burżuazyjnej") dla wybranych pracowników Społem.

W czasie pracy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (1946–75) prowadził misje do kilku krajów europejskich. Był delegowany do szeregu krajów w Azji, Europie, Ameryce Południowej, do Wschodnich Wysp Karaibskich i Afryki, przeważnie jako długoterminowy doradca polityki ekonomicznej i organizator instytucji prowadzących politykę ekonomiczną, głównie banków centralnych. W dwóch krajach Ameryki Południowej organizował rynki kapitałowe.

Autor książek: Pieniądz w gospodarce rynkowej i planowej (1944 – pozycja wydana przez organizację zakonspirowaną), Organizacje Ekonomiczne Narodów Zjednoczonych (1946), Godne Społeczeństwo Świata – Trudny Egzamin (2000), Transformacja Systemu Ekonomicznego w Polsce – Uwagi krytyczne (2003), Życie Człowieka Kontrowersyjnego (2004) oraz artykułów, głównie krytykujących reformę i politykę ekonomiczną (2001–4), drukowanych w „Życiu Gospodarczym” oraz publikacjach Unii Pracy.


Życie Człowieka Kontrowersyjnego
– pozycja wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, to w dużej mierze książka autobiograficzna, której istotne tło stanowi analiza dokonujących się wraz z upływem czasu zmian w systemach ekonomicznych i polityce ekonomicznej. Książka ta – zawierając propozycje głębokiej korekty polskiej polityki ekonomicznej, mające na celu absorpcję bezrobocia i polepszenie bytu społeczeństwa –stanowi niewątpliwie ważny głos w dyskusji nad stanem i przyszłością polskiej gospodarki.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony