Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


9 lutego 2016 r. - seminarium pt. ?Innovative approaches to finance. The Islamic experience in Europe? organizowane przez: CASE - Center for Social and Economic Research, Narodowy Bank Polski, PTE oraz the Centre for International Initiatives


IMG_3801[1].JPG

IMG_3802[1].JPG

IMG_3803[1].JPG

IMG_3804[1].JPG

IMG_3808[1].JPG

IMG_3822[1].JPG

IMG_3833[1].JPG

IMG_3833[1].JPG

IMG_3833[1].JPG

IMG_3833[1].JPG


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony