Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Oddział w Częstochowie

Dane teleadresowe Oddziału
ul. Kilińskiego 32/34
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 324 97 33, +48 34 324 26 30,
faks +48 34 324 26 30
e-mail: opteczwa@onet.pl
https://pteczestochowa.wixsite.com/pteczestochowa
</

Bieżąca działalność
Oddział realizuje swoje cele poprzez:
• organizowanie i współorganizowanie konferencji, odczytów, wykładów, konsultacji i konkursów
• prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy ekonomicznej (...) [więcej...]

Podziękowania, Wyróżnienia
Edukacja i oferta szkoleniowa
Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników służb ekonomicznych przy udziale wysokiej klasy fachowców. (...)[więcej...]

Historia i prezentacja władz Oddziału
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Częstochowie
działa od 42 lat. Prezesem Zarządu O/PTE jest
dr inż. Mariusz Chudzicki (...) [więcej...]

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony