Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


prof. Cezary Józefiak
jozefiak.jpg
Urodził się 2 lipca 1932 r. w Łodzi.
Członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji (1998 - 2004)

Studia ekonomiczne ukończył w 1956 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1971 - 1975 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 1975 r. kierował Zakładem Teorii Wzrostu Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1990 - 1993 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1995 - 1999 - prezydentem Centrum im. Adama Smitha.

W latach 1980 - 1989 był członkiem Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w Polsce, następnie w latach 1990 - 1991 zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 1993 - 1997 był członkiem Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno - Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1992 - 1997 był członkiem Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego.

W latach 1980 - 1989 pełnił funkcję doradcy NSZZ "Solidarność" w sprawach ekonomicznych. Przewodniczył podkomisji polityki gospodarczej w rozmowach "Okrągłego Stołu". W latach 1989 - 1991 był senatorem RP, przewodniczył Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Zmarł 5 stycznia 2007 r.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony