Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Aktualności
Archiwum >>>

Informacje Oddziałów PTE

Apele

Informacje partnerów

Kariera
  • Staże dla bezrobotnych. Biuro Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oferuje osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy możliwość odbycia stażu.
    Więcej informacji można uzyskać w Biurze ZK PTE, tel. 022 55 15 418, 55 15 401 lub na stronie internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Inne informacje

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony