Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznychdo prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


 2014
 • Grzegorz W. Kołodko, Whither the World: The Political Economy of the Future, Volume 1 and 2
 • W Iranie ukazało się kolejne obcojęzyczne, już dziesiąte, wydanie książki prof. Grzegorza W. Kołodko pt. “Wędrujący świat”. W języku farsi, współczesnym perskim, książka jest zatytułowana “Wakyyat ha, doroogh ha, wa khata ha. Syasat wa eqtesad dar jahan motalatem”, a jej wydawcą jest Pazhooheshkadeh Pooli Va Banki (Monetary and Banking Research Institute, MBRI), Tehran, s. 396 (ISBN 978 600 5982 85 5). To już druga książka prof. Kołodko w farsi.  Więcej

 • Wszystkie zagraniczne wydania książki dostępne są tutaj .
 • Włodzimierz Bojarski, Sztafeta pokoleń budowniczych Polski - 1914-1921-1939-1955-1988-2013, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Warszawa 2014 
 • J. Czapiński, P. Błędowski, Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, MPiSS, Warszawa 2014
 • Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, red. I. E. Kotowska, MPiSS, Warszawa 2014
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, MPiSS, Warszawa 2014
 • J. Czapiński, P. Błędowski, Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, MPiSS, Warszawa 2014
 • Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia Profesora Mieczysława Kabaja, red. A. Rajkiewicz, J. Orczyk, wyd. PiSS, Warszawa 2014.
 • Eurozone Enlargment in Times of Crisis: Challenges For the V4 Counries, edited by Agata Gostyńska, Paweł Tokarski, Patryk Toporowski, Damian Wnukowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014 
 • 5 maja 2014 r. - w USA ukazała się książka pod red. Grzegorza W. Kołodko pt. "Management and Economic Policy for Development".
  Więcej  
 • A Frączkiewicz-Wronka, Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno - społecznych, Difin, Warszawa 2014 
 • Finansowanie Przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. nauk. Joanna Szlęzak-Matusewicz, Paweł Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 
 • Martin Schulz, "Skrępowany olbrzym. Ostatnia szansa Europy", Muza, Warszawa 2014
 • "Niemcy i Polska wspólnie dla solidarnej przyszłości w Europie", Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2014  
 • Tadeusz Teofil Kaczmarek, "Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka", Wolters Kluwer, Warszawa 2014  
 • „System Rezerwy Federalnej”, Wojciech Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014
  Więcej 
 • Jan Konowalczuk, "Wycena nieruchomości do celów kredytowych", Potex, Warszawa 2014
  Więcej
 • „Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji”, red. P. Kozłowski, M. Wojtysiak-Kotlarski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014  
  Więcej  
 • Andrzej Koźmiński, "Czas pokera", Wolters Kluwer, Warszawa 2014 r.
  Więcej
 • Olimpiada Przedsiębiorczości. Wiedza, Umiejętności, Postawy. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, lipiec 2014 
 • Polska europejska czy narodowa? red. Maria Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN Oficyna Naukowa, Warszawa 2014
 • Marcin Kula, Trzeba pracować i produkować. Wykłady z socjologii historycznej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2014. 
 • Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku. Janusz Kaliński, Renata Przygodzka, Marian Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014. 
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, red. nauk. Konrad Raczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014  
 • Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta. red. Mariusz Sagan, Krzysztof Żuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014  
 • Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński, PWN, 2014
  Więcej
   
 • Niedoskonała globalizacja. Księga Jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, red. nauk. A. Cieślik, J.J. Michałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 
 • Henryk Chołaj, Kapitalizm Konfucjański. Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014 r.
 • Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, red. nauk. Stanisław Flejterski, Andrzej Gospodarowicz, Wydawnictwo Zapol, Warszawa 2014 r.
    
 • Prof. dr hab. Elżbieta Burzym mistrzyni polskiej rachunkowości, opr. Danuta Krzywda, Marta Stępień, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 
 • The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki, Volume 1 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, Edited by Riccardo Bellfiore, Ewa Karwowski and Jan Toporowski, Palgrave Studies in the History of Economic Thought, 2014.
    
 • The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki, Volume 2 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, Edited by Riccardo Bellfiore, Ewa Karwowski and Jan Toporowski, Palgrave Studies in the History of Economic Thought, 2014.
   
 • Śledziewska Katarzyna, Regionalizm handlowy XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
 • Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2014 r.
 • ''Zarządzanie projektami w organizacji'', red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2014 r.
 • Wacław Stankiewicz, ''Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydanie III uzupełnione'', Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014 r.
 • Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Milena Kabza, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2014.

 2013

 • Jak ocalono polskie złoto,  C. Paunescu, D. Matei, Wydawnictwo Oskar Print, Bukareszt 2013
 • Wydawnicza Katarzyna Górak-Sosnowska, Piotr Masiukiewicz, "Bankowość Muzułmańska", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013   
 • Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Zeszyt 1-4, Tom VII, Ciechanów 2013
 • A. Czyżewski, K. Smędzik-Ambroży, Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013  
 • Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. nauk. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013    
 • Efektywność Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Jej Pomiar", red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013
 • Zarządzanie Publiczne: Koncepcje, Metody, Techniki, red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013  
 • Ruslan Grinberg, Alexander Rubinstein, "Individual State. Economic Dilemma", Moscow 2013
 • Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci Friedricha von Hayeka,  red. nauk. R. Ciborowski, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013
 • T. Lubińska, Finanse Publiczne - kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, szczecin 2013 r.
 • Makro- i Mikroekonomia. Podstawowe problemu współczesności. Wydawnictwo Nukowe PWN, Warszawa 2013  
 • Maria Jarosz, Spannende Zeiten, Deutsches Polen-Institut, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013.
 • Myśl ekonomiczna i polityczna, nr 4 (43) 2013, red. nauk. Józef M. Fiszer, Oficyna Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013 
 • "Polska w Europie wielu prędkości", red. Antoni Kukliński,  Jacek Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013 r.
  Więcej (pdf)  
 • Muhammad Yunus, Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne. Wydawnictwo Con Corda, Warszawa 2013 r.   
 • „Polska w Europie – Przyszłość demograficzna. Sesja końcowa”, red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk.  Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013.
  Dyskusja panelowa dotycząca „Założeń polityki ludnościowej Polski” . Perspektywa pracodawców. Moderator: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, str. 82-106.
  Więcej
 • Public Relations. Sztuka Skutecznej Komunikacji w Teorii i Praktyce, red. Anna Adamus-Matuszyńska, Renata Maćkowska, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe 
 • Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Wydział Zarządzania w Ciechanowie, Tom VII, Zeszyt 1-4, Ciechanów 2013
 • Towaroznawstwo w ofensywie - zdobywanie przyszłości, red. nauk. Romuald I. Zalewski, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Oddział w Poznaniu, Poznań 2013. 
 • Marlena Plebańska, "Platforma e-learningową jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników", Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013.
 • Krzysztof Piasecki, Edyta Tomasik, "Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego", Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013.
 • Janusz Zawiła-Niedźwiecki, "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji", Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013.
 • Anna Kosieradzka (red.), "Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013.
 • Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki, "Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi", Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013.   
 • Krystyna Przybylska, "Born global. Nowa generacja małych przedsiębiorstw", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013.   

 • Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, pod red. Sławomira Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2013. 

 • "Transnational Development Strategy for the Post-Socialist Cities of Central Europe" elaborated by prof. Grzegorz Węcławowicz, Warsaw 2013.
  More  

 • Transformacje nr 3-4 (78-79) 2013, Educational Foundation "Transformations" nd Kozminski University, UE 2013
 • Trendy Rozwojowe Mazowsza. Diagnoza, red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa, listopad 2013.   

 • „Społeczeństwo informacyjne szukające nowej drogi rozwoju we współczesnym świecie”, Damian Mazur, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013 r. 

 • M. Bitner, K.S. Cichocki, J. Sierak, Standardy Zarządzania Długiem na szczeblu lokalny i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, red. nauk. prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013

 • Nassim Nicholas Taleb, Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. Kurhaus, Warszawa 2013  
 • Piotr Tworek, Reakcja na  ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa 2013
 • Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju. Red. nauk: Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Józef Niżnik, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2013.
  (Osoby zainteresowane otrzymaniem egzemplarza mogą zgłaszać się do siedziby PTE, ul. Nowy Świat 49 lub do Warszawskiej Drukarni Naukowej przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie).
  Więcej  
 • Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel Woźniak, (ed), Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Case, Kneu 2013
 • Instytut Idei, jesień 2013, numer 4 pt. Lekcje z kryzysu  
 • Cezary Suszyński, Business Enterprise. The Integration of Approaches, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa 2013
 • Liberda Barbara, Przezorność. Kto oszczędza w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
 • "Economic Socio-dynamics", Ruslan Grinberg, Alexander Rubinstein, Springer, Germany 2013.
 • "Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny", red. Marek Szczepański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.   
 • Agata Adamska, "Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013. 
 • Anna Matuszczak, "Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.  
 • "Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej. Świat-Europa-Polska", red. Andrzej Zawiślak, red. nauk: Krzysztof Lachowski, Paweł Soroka, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 2013   
 • "Old-Age Crisis and Pension Reform. Where do we stand?", edited by Marek Szczepański, Publishing House of Poznan University of Technology 2013   
 • "Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polse" - część druga Raportu, red. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Warszawa, marzec 2013.
 • Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Bek, Warszawa 2013  
 • Marian Guzek, "Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe",  Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013
 • Andrzej Parzonko "Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka" Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013
 • Romuald I. Zalewski (red.) "Nowe otwarcie na innowacje", Wyd. Komisja Nauk Towaroznawczych Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Poznań 2013
 • Katarzyna Górak_Sosnowska, Piotr Masiukiewicz "Bankowość Muzułmańska", Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013
 • Stanisław Flejterski (red. nauk.) "Co z tą pracą? Pomorze zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej", Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013
 • Paweł Bożyk (red. nauk.), "Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską", Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013 r.
 • Wojciech Giza, rozprawa habilitacyjna pt. "Zawodność rynku.Powstanie i rozwój idei."
 • Witold Małachowski, Kapitalizm Współczesnych Niemiec,  CeDeWu, Warszawa 2013
 • Patriotyzm: między dumą a odpowiedzialnością. Instytut Obywatelski. www.instytutobywatelski.pl 
 • Marek Panfil, Andrzej Szablewski, "Business Valuation",

  Anhui People’s Publishing House Shanghai, February 2013


  okładka i spis treści - j. angielski
  okładka i spis treści - j. chiński
 • Instytut Idei, numer 2, wiosna 2013 r., Instytut Obywatelski, Warszawa 2013 r.  
 • Włodzimierz Kosmala (red.merytoryczna), "Kartki z dziejów Instytutu Administracji i Zarządzania oraz jego poprzedników", Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania "Wawelska 56", Warszawa 2012 r.
 • Łukasz Hardt, "Studia z realistycznej filozofii ekonomii", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 r.
 • red. nauk: Ryta Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Jerzy Wilkin, Marian Zalesko, "Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji 75. urodzin", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012 r.
 • Maria Jarosz (red.), "Polskie bieguny", Instytut Studiów Politycznych PAN & Oficyna Naukowa, Warszawa 2013 r.
 • Janusz Kaliński (red.), Marian Zalesko (red.), "From great depression to the global financial crisis (1929 - 2009)", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012 r.
 • Grzegorz W. Kołodko, "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości",
  Prószyński i S-ka, Warszawa 2013 r. 
 • Stefan Marciniak (red.nauk.) "Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 r.
 • Katarzyna Szarzec, "Państwo w gospodarce", Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Warszawa 2013 r.
 • Mirosław Sułek, "Prognozowanie i symulacje międzynarodowe", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010 r.
 • Stanisław Rudolf, Katarzyna Skorupińska "Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Euopejskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012 r.
 • Yunus Muhammad "Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne", Wydawnictwo ConCorda, Warszawa 2013 r.
 • Artur Paździor "Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodari Polski i świata", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 r. 
 • Włodzimierz Bojarski (opracowanie) "Kodeks społecznej gospodarki rynkowej", Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 2013 r.
 • Dorota Żuchowska "Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012 r.
 • Dorota Żuchowska (red.nauk.) "Katolicy i ekonomia: szanse i zagrożenia", Wydawnictwo WSKSiM, Toruń 2012 r.
 • Bazyli Czyżewski "Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013 r.
 • Jan Toporowski ''MICHAŁ KALECKI: AN INTELLECTUAL BIOGRAPHY: Volume 1: Rendezvous in Cambridge 1899-1939'', published by Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013 r.
 • Małgorzata Porada - Rochoń '' Modele finansowych MŚP w wybranych krajach Europy Środkowo - Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych'', Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2013 r.
 • '' Johannes Hevelius And His Gdańsk, Marian Turek (edited by), Wydawnictwo Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2013 r.
 • '' Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013 - 2020'', red. meryt. dr Mariusz Sagan, Marcin Skrzypek, Wydawnictwo Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Lublin 2013 r.
 • Bogdan Mróz '' Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy'', Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013 r.

2012 

 • Gospodarka i Finanse Samorządu Terytorialnego, red. nauk. G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013
 • Sebastian Płóciennik, Od Reńskiego do Łabskiego Kapitalizmu. Systemowe skutki reform ubezpieczeń społecznych w RFN w latach 2000-2008, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012   
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012 
 • Wacław Jarmołowicz (red. nauk.) "Liberalizm Ekonomiczny w Dobie Transformacji, Integracji i Globalizacji. Zeszyty Naukowe.", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012 r.
 • Anna Zamojska "Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012 r.
 • Agnieszka Alińska (oprac.), "Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce" Raport 2011, PZFP
 • Leszek Balcerowicz (wybór tekstów, wstęp), "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów", Zysk i S-ka, Warszawa 2012 r.
 • Agnieszka Alińska (red.), Bogusław Pietrzak (red.), "Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania.", CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012 r.
 • Agnieszka Alińska (red.), "Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr.hab. Bogusława Pietrzaka", CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012 r.
 • Agnieszka Alińska (red.), "Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego", CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012 r.
 • Aleksander Bąkowski (red.), Marzena Mażewska (red.), "Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - raport 2012", SOOIPP/PARP, Warszawa 2012 r.
 • Anna Zamojska, "Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce", C.H.Beck, Warszawa 2012 r.
 • Jan Gmurczuk, analiza "Flexicurity w Danii i Polsce. Wnioski i rekomendacje.", Instytut Obywatelski, 2012 r. analiza
 • Edward Haliżak (red. naukowy), "Geoekonomia", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012 r.
 • Tomasz Gruszecki, Jacej Bednarz, "Nowe zjawiska na rynku finansowym", Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 r. 
 • Beata Jamka (red. naukowa), Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 r.
 • Krzysztof Malaga, Mikroekonomia, oswajanie z matematyką. Wydanie 2., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012 r.
 • Instytut Obywatelski, publikacja "Freedom Equality University", Warszawa 2012 r.
 • Mieczysław Prystupa, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu kosztowym, Almamer Szkoła Wyższa, Waszawa 2012 r. 
  spis treści - 1     spis treści - 2
 • Biuletyn Forum Debaty Publicznej, numer 1, styczeń 2011 - numer 18, kwiecień 2012 r. Kancelaria Prezydenta RP. Wszystkie biuletyny do pobrania
 • Instytut Obywatelski, publikacja "Pokolenie V4. Z punktu widzenia nowych", Warszawa 2012r.
 • Uczelnia Łazarskiego, kwartalnik Myśl Ekonomiczna i Polityczna nr 1 (36)201rr.
 • Zbigniew Wilkiewicz, Heimatloser Auslander, Radeberg 2011 okładka
  fragment książki (tłumaczenie: Eugeniusz Gostomski)
 •        W poszukiwaniu tożsamości - sylwetka Zbigniewa Wilkiewicza na portalu Deutsche Welle
 • Zofia Dach (pod red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 2010r.
 • Piotr Bauć (pod red.), kwartalnik "Władza, Praca, Wiedza", wydawca Przedsiębiorstwo Prywatne WiB Gdańsk, 1 maja 2012r.
 • Wojciech Gasparski (pod red. nauk.), Biznes, etyka, odpowiedzialność" Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012
 • Specjalne wydanie czasopisma "Bezpieczny Bank" 2 (47) 2012, wydawnictwo Bank Guarantee Fund
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), raport "Przeglądy gospodarcze OECD - Polska 2012"
 • Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2012
 • Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska, Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2012
 • Dobiegała-Korona B. i Masiukiewicz P. (pod red.) Innovation in customer value creation, SGH, Warszawa, 2012
 • Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wojciech Gasparski (red.naukowa), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 r.
 • Wawrzyniec Konarski, Agnieszka Durska, Szymon Bachrynowski, Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Academica - Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2011. - okładka, - wstęp i spis treści
 • Kasiewicz Stanisław, Kurkliński Lech, Szok Regulacyjny a Konkurencyjność i Rozwój Sektora Bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012
 • Kruszka Kazimierz (red.), Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912-2012, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 2012 
 • Koniunktura w handlu I kwartał 2012 r, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Katarzyna Majchrzak, Warszawa 2012 
 • Solarz Jan Krzysztof, Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
 • Czesław Skowronek, Bożena Piechowicz, Analiza i kształtowanie sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Siedlce 2012 r. 
 • Tomasz Sobczak, Ekonomiści czytani, ale nie słuchani. Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957-2006, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2012 r.
 • Stanisław Rudolf, Katarzyna Skorupińska, Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012  
 • Stanisław Sudoł, Nauki o Zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2012 r.
 •  Krajewski P. (red. naukowa), Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Panfil Marek, Andrzej Szablewski (eds.), Business Valuation. A basic approach, Poltext, Warsaw 2012 
 • Polko R., Polko P. -  RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012 r.
 • Partycki Sławomir (pod red.), Kryzys Finansowy, przebieg i skutki społeczno gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 r.
 • Partycki Sławomir (pod red.), Kryzys Finansowy, przebieg i skutki społeczno gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 r.
 • St. Walukiewicz, Kapitał Społeczny, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2012 r.

2011

 • Piotr Masiukiewicz, "Zarządzanie Sanacją Banku", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011  
 • Stanisław Lis "Współczesna Makroekonomia", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011 r.
 • Magdalena K. Wyrwicka "Foresight. Sieci Gospodarcze Wielkopolski. Raport końcowy", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Warszawa 2012r.
 • Ewa Badzińska "Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Antoni Kukliński, Jacek Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2011. Okładka    Link do wersji pdf
 • Andrzej Żor, Kronenberg. Dzieje fortuny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 
 • Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, red. naukowa Zbigniew Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011 
 • Bocian F. Andrzej (red.), Ekonomia – Polityka – Etyka tom IV., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011
 • Bocian F. Andrzej (red.), Ekonomia – Polityka – Etyka tom V., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011
 • Borowski J. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Bourrinet Jacques, Vigneron Philippe, Paradoksy strefy euro, Wydawnictwo  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
 • Bremond J., Couet J.-F., Salort M.-M, Kompendium wiedzy o ekonomii, WN PWN, Warszawa, 2011 (3 dodruk)
 • Brzoza-Brzezina M., Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011
 • Dziawgo D., Relacje Inwestorskie. Ewolucja – Funkcjonowanie – Wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 • Dyczewski L. OFMConv, Źródła wielkości, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, Teresin 2011
 • Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011
 • Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011 
 • Gorynia M., Jankowska B., Wejście Polski do strefy euro, Difin, Warszawa 2011
 • Hejduk I., K., Grudzewski W., M., The World Economy: Contemporary Challenges, Difin, Singapore 2011
 • Horodecki J., Soroka P., Raport. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Warszawa 2011
 • Hrynkiewicz J. (red. naukowa), Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2011
 • Jarosz Maria (red.), Polacy we wspólnej Europie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011
 • Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?. Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwe business, Warszawa 2011
 • Jarmołowicz Wacław, Katarzyna Szarzec (red. naukowa), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011,
 • Kasiewicz S. (red. naukowa), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
 • Kieżun W., Drogi i bezdroża polskich przemian, EKOTOV sp.  z. o.o., Warszawa 2011
 • Kleer J., Wierzbicki A. P., Strzelecki Z., Kuźnicki L., Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Tom I Społeczeństwo i państwo, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2011 r. 
 • Kleer J., Wierzbicki A. P., Strzelecki Z., Kuźnicki L., Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Tom II Gospodarka i środowisko, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2011 r.
 • Konat G., Smuga T. (red. naukowa), Wolne i Otwarte Oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ELIPSA,  Warszawa 2011
 • Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2. Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011
 • Kozłowski P. (red. naukowa), Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2011
 • Koźmiński. Reaktywacja. Rozmowy spisała Ewa Barlik, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011
 • Kruszewski Z., Straszak A., Waluch K., Dynamiczne, stałe zwiększanie nakładów na B+R do wysokości 3% PKB – to minimum dla Cywilizacyjnej Odbudowy Polski w Drugiej Dekadzie XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2011
 • Liberda B. (red. naukowa), Wellbeing and competences of individuals in local communities in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011: The research was conducted within the framework of the COMPETE project (COMPETE - Civilization Competences and Sustainable Development in Polish Regions, PL0104) funded by the EEA and Norway Grants (85%) and by the Ministry of Science and Higher Education in Poland (15%) and coordinated by Barbara Liberda, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw.
 • Liberda B., Grochowska A. (red. naukowa), Civilizational Competences and Regional Development in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011: The research was conducted within the framework of the COMPETE project (COMPETE - Civilization Competences and Sustainable Development in Polish Regions, PL0104) funded by the EEA and Norway Grants (85%) and by the Ministry of Science and Higher Education in Poland (15%) and coordinated by Barbara Liberda, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw.
 • Lubińska T. (red. naukowa), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,  Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
 • Marzec P. (red.), Servire veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011
 • Mihm Stephen, Roubini Nouriel (red. naukowa), Ekonomia kryzysu, Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2011,
 • Misala Józef, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Roman Marcin Olejnik, Matematyczna teoria miary a metodologiczne analizy procedur pomiarowych,  Ośrodek Babań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Kraków-Tarnów 2011  
 • Okoń-Horodyńska E. (red. naukowa), Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011: Badania przeprowadzono w ramach projektu COMPETE (Kompetencje cywilizacyjne i zrównoważony rozwój regionów Polski, PL0104) sfinansowanego przez EEA and Norway Grants (85%) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15%). Koordynacja projektu Barbara Liberda, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Owsiak S. (red. naukowa), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Panfil Marek, Szablewski Andrzej, Wycena Przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa 2011
 • Pęczkowski M., Wójcik P. (red. naukowa), Kompetencje cywilizacyjne w gminach. Opis wyników badania ankietowego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011: Badania przeprowadzono w ramach projektu COMPETE (Kompetencje cywilizacyjne i zrównoważony rozwój regionów Polski, PL0104) sfinansowanego przez EEA and Norway Grants (85%) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15%). Koordynacja projektu Barbara Liberda, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Rówińska M, Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Katowickiego, Katowice 2011
 • Siudek T., Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011
 • Skawińska E. (red.), Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011
 • Sławiński A., Polityka pieniężna (red. naukowa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Starzeński O., Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Szewczak J., Zielona wyspa czy ruchome piaski. Prawda o polskiej gospodarce, Zysk i S-Ka Wydawnictwo, Poznań 2011
 • Tomczak D. (red. naukowa), Zdolności rozwojowe społeczności regionalnych Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011: Badania przeprowadzono w ramach projektu COMPETE (Kompetencje cywilizacyjne i zrównoważony rozwój regionów Polski, PL0104) sfinansowanego przez EEA and Norway Grants (85%) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15%). Koordynacja projektu Barbara Liberda, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Transactions Of The International Union Of Economists And Free Economic Society Of Russia, Volume One Hundred Forty Seventh, Moskwa 2011
 • Wernik A., Finanse publiczne. Cele, Struktury, Uwarunkowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Wojtysiak-Kotlarski M., O metodach nauk ekonomicznych. Wybrane zagadnienia teoretyczne, rozmowy z przedstawicielami profesji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Woźniak M. G, Gospodarka Polski, Tom 1 Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 • Wydział zarządzania u ekonomiki usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wczoraj-dziś-jutro, Szczecin 2011
 • Zawiślak A. M., O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa 2011 
 • Żurak – Owczarek C., Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2010

 • "Międzynarodowe Bankructwa i Afery Bankowe", red. nauk. Piotr Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010   
 • Annual Report 2009, Centre for European Economic Research (ZEW Organisation), June 2010 
 • Baczko Tadeusz (red. naukowa), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku,
  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010
 • Balcerzak P. A., Elżbieta Rogalska (red.), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010
 • Balcerzak P. A. (editor), Enterprise in Highly Competitive Environment, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010
 • Balcerzak P. A. (editor), Policies for Improving Growth Potential of Economy: International Perspective, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010
 • Baliński J. (red.), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 58 (114), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010
 • Benchmarking Parków echnologicznych w Polsce - Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
 • Białoń Lidia (red. naukowa), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010 
 • Bieńkowski Wojciech, Radło Mariusz-Jan (red. naukowa), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 • Biuletyn informacyjny Politchniki Łódzkiej, Życie uczelni, Nr 114, Grudzień 2010.
 • Bocian F. Andrzej (red. naukowa), Ekonomia-polityka-etyka tom III., Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Białystok 2010.
 • Bochenek Mirosław, Studia Varia o Ekonomii i Ekonomistach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2010.
 • Borowiecki Ryszard, Jaki Andrzej (red. naukowa), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków 2010.
 • Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Bukowski I. Sławomir, Global Economy. Challenges Of The 21 st Century, Technical University of Radom, Publishing Office, Radom 2010
 • Bukowski I. Sławomir (red. naukowa), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010
 • Chojnicki A., Domański H., Fedyszak-Radziejowska B., Kowalik T., Krasnodębski Z., Legutko R., Szlachta B., Śpiewak P., Tazbir J., Wronkowska-Jaśkiewicz S., Zirk-Sadowski M., Seminaria Lucieńskie 2008 – 2009 , Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010
 • Ciżkowicz Piotr, Inflacja, inwestycje, polityka pieniężna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • Dimand W. Robert, Mundell A. Robert and Vercelli Alessandro, “Keynes’s General Theory After Seventy Years” Conference Volume No. 147, IEA 2010
 • Długosz S, 2 ½ Rewolucji w Polsce. 1944-201 … ?, Philip Wilson, Warszawa 2010
 • Dyczkowski T., Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa międzynarodowa, , C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2010
 • Ekonomia; Nauka Praw Tymczasowych, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 2010
 • Ekonomiczno-informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr 24, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Equlibrium. Pismo poświęcone naukom ekonomicznym, nr 1/2010, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Polskie Towarzystwo Ekonomicznne Oddział  w Toruniu, Toruń 2010.
 • Equlibrium. Pismo poświęcone naukom ekonomicznym, nr 2/2010, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Polskie Towarzystwo Ekonomicznne Oddział  w Toruniu, Toruń 2010.
 • Falencka-Jabłońska M (red.), Poznać, zrozumieć i zachować przyrodę dla przyszłych pokoleń …czyli 25 lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Warszawa 2010
 • Fiedor B., Kociszewski K. (red. naukowa), Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwawiu, Wrocław 2010
 • Gagacka M., Rakowski W. (red.), 40-lecie Wydziału Ekonomicznego. Mongrafia, Politechnika Radomska, Radom 2010
 • Gambin Barbara, Łojkowski Witold, Świderska-Środa Anna (red. naukowa), FOREMAT. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych, Tom 1 – Raporty partnerów projektu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
 • Gambin Barbara, Łojkowski Witold, Świderska-Środa Anna (red. naukowa), FOREMAT. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych, Tom 2 – Metodyka, technologie, scenariusze, trendy, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
 • Główka Bariel, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010.
 • Grupa LOTOS S.A.; „Raport Roczny 2009; Wyniki finansowe, społeczne, środowiskowe; Zrównoważony rozwój w pespektywie 10+”, Gdańsk 2010
 • Heal Geoffrey , „Is Economic Growth Sustainable?” Conference Volume No. 148, IEA 2010
 • Inflation Report. February 2010, National Bank of Poland, Warsaw February 2010
 • Jarosz M. (red.), Polacy równi i równiejsi, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.
 • IMPACT. Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę polski, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Warszawa 2010
 • Juchniewicz M., Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010
 • Jüri Sepp, Dean Frear (eds.), The Economy and Economics after Crisis, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010
 • Kleer J., Wierzbicki A., Galwas B. , Kuźnicki L. (red. ), Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2010 r.
 • Kołodko Grzegorz W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010 
 • Kotowicz-Jawor Joanna (red. naukowa), Polska i Rosja państwo i gospodarka w perspektywie w XXI wieku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010.
 • Kotyński J. (red. naukowa), Zarządzanie ryzykiem, Kwartalnik nr 32, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Kotyński J. (red. naukowa), Zarządzanie ryzykiem, Kwartalnik nr 33, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Kotyński J. (red. naukowa), Zarządzanie ryzykiem, Kwartalnik nr 34, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Kotyński J. (red. naukowa), Zarządzanie ryzykiem, Kwartalnik nr 35/36, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Kordel Piotr, Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce (Przyczyny, Metodologia, Kierunki i Propozycje),  Temida2, Białystok 2010
 • Kozłowski P., Domański H. (red. naukowa)., Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawnej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2010.
 • Krasnodębskia-Tomkiel M. (red. naukowa), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, Warszawa 2010
 • Kuczmarska Magdalena, Pietryka Ilona (red. naukowa), Problemy Gospodarki światowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2010
 • Kukliński A., Muszyński J., Roman G., Waszkiewicz J. (ed.), Europa quo vadis?, Marshal’s Office of Lower Silesia, Lower Silesia Foundation for Regional Development, Wrocław 2010.
 • Kurier UEK nr 2(34) luty/marzec 2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010
 • Kukliński A. (red.), „Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli  strategicznej”, wyd. Rewasz 2010
 • Lubańska Teresa, Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010
 • Marciniak Stefan, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Mackiewicz Michał, Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • Makowiecki M. (red.), Antoni Leopold – człowiek i dzieło, Bartgraf, Warszawa 2010
 • Marciniak Zenon (red. naukowa), Wyzwania dla gospodarki polskiej w dobie kryzysu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Mikołajewicz Zbigniew (red. naukowa), Opolskie roczniki ekonomiczne tom XVIII. Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2010
 • Misala J. (red. naukowa), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego – osiągnięcia i doświadczenia, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010
 • Najlepszy Eugeniusz, Sobański Konrad, Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010. 
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt Nr 17, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2010.
 • OECD Economic Surveys Poland, Volume 2010/8, Komitet Przeglądów Gospodarki i Rozwoju OECD, April 2010
 • Oeconomia Copernicana, 2010, nr 1
 • Oeconomia, Scientiarum Polonorum ACTA, 9 (1) 2010, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010
 • Oeconomia, Scientiarum Polonorum ACTA, 9 (2) 2010, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010
 • Oeconomia, Scientiarum Polonorum ACTA, 9 (3) 2010, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010
 • Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Olimpiada Przedsiębiorczości, wiedza, umiejętności, postawy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010
 • Oniszczuk Jerzy (red. naukowa), Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Orłowski M. Witold, W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • Owsiak S. (red.), 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010
 • РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, “КИТАЙ, ПОЛЬША И РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ, СТРУКТУРНЫЙ ПОВОРОТ”, Москва 2010
 • Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Publikacja nr 20, Warszawa 2010
 • Polski Klub Biznesu, Złota Księga XX Lat Polskiego Klubu Biznesu; Przyspieszyć Bieg Wydarzeń, Warszawa 2010
 • Pomorski przegląd gospodarczy, Instytut badań nad gospodarką rynkową, Nr 1/2010 (44), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Przebyta droga 1989-2009. Dla Aleksandra Smolara, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2010
 • Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej. W systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, Difin, Warszawa 2010
 • Raport o stanie finansowym państwa w 2009 roku, Instytut Finansów Akademii Finansów, Warszawa 2010
 • Raport Ernst & Young Sprawne Państwo, “Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce”, Warszawa 2010
 • Sadowska B. (red. naukowa), Nowy początek; Społeczna gospodarka rynkowa 1989 - 2009, Poznań 2009 
 • Skawińska Eulalia, Sobiech G. Katarzyna, Wstęp do makroekonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010
 • Skawińska Eulalia (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010
 • Skawińska Eulalia, Sobiech-Grabka G. Katarzyna, Nawrot A. Katarzyna, Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • Skawińska E., Badzińska E. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością podmiotów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010
 • Soroka Paweł, “Wyzwalanie Wyobraźni; Wiersze Najnowsze i Wybrane”, Warszawa 2010
 • Soroka Paweł (red. naukowa), Ekonomia. Nauka Praw Tymczasowych, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 2010.
 • Stachowiak Zenon, Juszczyk Marek (red. naukowa), Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki. Profesor doktor habilitowany Antoni Rogucki. Tom 1, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
 • Szczepańki Marek (red. naukowa), Economic and social aspects of modern enterprises, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010
 • Szczepański Marek, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 • Szczęsny Wiesław, Finanse. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2010.
 • Świderska K. Gertruda (red. naukowa), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, SGH, Warszawa 2010.
 • Tendera-Właszczuk Helena (red. naukowa), Polityka społeczna Unni Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010
 • Tworek Piotr, Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010
 • Uniwersytet Rzeszowski; Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarki”, Rzeszów 2010
 • Urbanek Piotr (redakcja nauk.), “Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, raport Polskie rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009
 • Voigta A., ABECADŁO, Co NAS nie zabije, to NAS wzmocni!, Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, Warszawa 2010
 • Walczak Damian (red. naukowa), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2010. 
 • Wąsowski Włodzimierz, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań rachunkowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010
 • Weiss E. Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Wiadomości statystyczne nr 3/2010, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010
 • Wierzejski Tomasz, Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2010
 • Wojtyna Andrzej (red. naukowa, Kryzys finansowy i jego skutki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011)
 • Woźniak Michał Gabriel (red. naukowa), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010
 • Zeszyty Naukowe nr 8, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Odział w Krakowie, Kraków 2010

2009

 • Akademia Finansów w Warszawie; Instytut Zarządzania Ryzykiem, :Zarządzanie Ryzykiem”, kwartalnik nr 32, wyd. LAM, Warszawa 2009 
 • Aktuelle ostinformactionen  1/2 2009, Europa und die Welt zu Gast im GESW, Zbigniew Wilkiewicz (redakteur).
 • Annual Report 2008, Centre for European Economic Research (ZEW Organisation), September 2009.
 • Akademia Finansów w Warszawie; Instytut Zarządzania Ryzykiem, :Zarządzanie Ryzykiem”, kwartalnik nr 33, wyd. LAM, Warszawa 2009
 • Baczko Tadeusz (red. naukowa), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009
 • Balcerzak P. Adam, Moszyński Michał (red. naukowa), Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009
 • Balcerzak P. Adam, Boehlke Jerzy, Rogalska Elżbieta, Contemporary Issues in Economy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu -Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2009
 • Balcerzak A. P. (red.), Infrastruktura finansowa jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Balcerzak P. Adam, Państwo w realiach "nowej gospodarki". Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009
 • Balcerzak A. P. (red.), Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Balcerzak A. P., Rogalska E. (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Baliński Jan (red.), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 48 (104), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2009.
 • Bank i Kredyt, Vol. 40 No. 1 (2009), NBP, Warszawa 2009.
 • Baszyński Adam, Jarmołowicz Wacław (red. naukowa), Podstawy makroekonomii. Problemy – zadania – rozwiązania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Białopiotrowicz Grażyna, Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009
 • Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Bingen Dieter, Ruchniewicz Krzysztof (red. naukowa), Länderbericht Polen, Bundeszentrale fűr politishe Bildung, Bonn 2009
 • Boni Michał (red. naukowa), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Borowiecki Ryszard (red. Naukowa), Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa”,  Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009
 • Buko Jacek, Powszechne usługi pocztowe w Polsce. Stan obecny i koncepcja zmian, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Corruption, Development and institutional design, Edited by János Kornai, László Mátyás and Gérard Roland, IEA Conference Volume No. 144, International Economic Association, Great Britain 2009
 • Equilibrium, 2009 nr 1 (2)
 • Equilibrium, 2009 nr 2 (3)
 • Gnoiński Leszek, Myslovitz. Życie to surfing, Wydawnictwo 3kafki, Kraków-Warszawa 2009
 • Golinowska S., Hengstenberg P., Żukowski M. (red. naukowa), Diversity and commonality In euro pean social policie: The forging of a european social model, Friedrich-Ebert-Stiftung i Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Gorynia Marian, International business in transition, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Gorynia Marian, Łaźniewska Ewa, Kompedium Wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Herman Andrzej, Szablewski Andrzej (red.), Value creation in the era of service economy, SGH, Warszawa 2009
 • Henzel H. (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, tom I i II, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009
 • Information Bulletin 1/2009, National Bank of Poland, Warsaw 2009.
 • Information Bulletin 2/2009, National Bank of Poland, Warsaw 2009.
 • Information Bulletin 3/2009, National Bank of Poland, Warsaw 2009.
 • Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (red. naukowa), Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Od A do Z, Narodowy Bank Polski

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu