Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Prof. dr hab. Edward Łukawer

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 listopada 2007 r.
w wieku 87 lat zmarł w Krakowie

Prof. dr hab. Edward Łukawer

Nestor polskiej ekonomii i wybitny uczony,
emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca
wielu pokoleń Polaków,
człowiek wielkiego serca i wielkiej życzliwości dla ludzi,
niestrudzony działacz społeczny,
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Prezes, Prezes Honorowy,
Zarząd Krajowy i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony