Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Prof. Włodzimierz Brus

Dnia 31 sierpnia 2007 roku
zmarł w Oxfordzie

Profesor Włodzimierz Brus

wybitny człowiek i uczony, działacz państwowy i społeczny,
wiceprzewodniczący Rady Ekonomicznej
przy Radzie Ministrów,
ceniony ekonomista, kolega, nauczyciel
członek Rady Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Prezes, prezes Honorowy
i
Zarząd Krajowy
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony