Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


25 kwietnia 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej pt."Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa
Więcej

Uwagi do debaty, Jacek Klich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Transmisja online
Galeria zdjęć
Planowane wydatki na zdrowie w latach 2017-2020
Relcja z debaty
Stenogram

2 marca 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej pt."Konkurencyjność szkolnictwa wyższego", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa. Więcej
Transmisja online
Zdjęcia
Stenogram
Relacja

2 lutego 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?".
Więcej
Zapis transmisji online
Zdjęcia
Stenogram

19 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt."Strategie polskiej innowacyjności", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30
Więcej
Transmisja online
Zdjęcia
Stenogram

8 grudnia 2016 r. - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategia rozwoju infrastruktury – transport XXI w."; siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa. Więcej
Transmisja online
Zdjęcia
Stenogram

17 listopada 2016 r. - debata organizowaną w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Instytucje państwa wobec konkurencyjności gospodarki - stan i wyzwania. Kapitał społeczny, wyobraźnia ekonomiczna". 
Więcej
Transmisja online
Stenogram
Zdjęcia

27 kwietnia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki - wyzwania dla przyszłości"
Więcej
Prezentacja prof. J. Auleytnera
Prezentacja prof. E. Mączyńskiej
Zdjęcia
Stenogram

20 kwietnia 2015 r. - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie energetyczne".
Więcej
Strategie energetyczne - prezentacja prof. Andrzeja Szablewskiego
Efektywność w strategiach energetycznych - prezentacja dr Konrad Prandecki 
Zdjęcia
Stenogram

9 kwietnia 2015 r. - dobyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie zachowań w obliczu zmian klimatycznych".
Więcej
Prezentacja pt. "Niskoemisyjna Polska 2050", A. Kassenberg
Prezentacja pt. "Strategie zachowań w obliczu zmian klimatycznych". K. M. Księżopolski
Biosfera: Historia i współczesność - prof. Leszek Kuźnicki
Rzeczywiste i pozorne zagrożenia globalne - prof. Leszek Kuźnicki
Zdjęcia
Stenogram

 


30 marca 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego"
Zaproszenie

Zdjęcia
Stenogram
Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej - artykuł dr Tadeusz T. Kaczmarek

 

 

26 lutego 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie innowacyjności czy imitacji"
Zaproszenie
Strategie innowacji i imitacji - prof.Tadeusz Baczko (pptx)
Zdjęcia
Stenogram

16 lutego 2015 r.  - odbyła się debata organizowaną w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Kierunki ochrony własności intelektualnej"
Zaproszenie
Zdjęcia
Stenogram

29 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Scenariusze dla Europy"
Zaproszenie
Zdjęcia
Stenogram

19 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Rynek pracy - zagrożenia i perspektywy"
Prezentacja prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego pt."Rynek pracy w Polsce - kluczowe wyzwania i niektóre kierunki działań
Prezentacja prof. Marka Bednarskiego pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania czasu pracy w Polsce"
Zaproszenie
Zdjęcia
Stenogram

12 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Cywilizacja informacyjna - możliwe scenariusze rozwoju"
Zaproszenie
Prezentacja Andrzeja P. Wierzbickiego, pt. "Czy koniec pracy? Scenariusz zagłady"
Prezentacja dr Konrada Prandeckiego pt. "Rewolucja informacyjna - wyzwania przyszłości" 
Zdjęcia
Stenogram

8 grudnia 2014 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy demografia potrzebuje strategii?"
Zaproszenie
Tezy do debaty - prof. Zbigniew Strzelecki
Prognoza ludnościowa GUS do 2050 r.
Biuletyn 3/2012 (Musimy odmłodzić kraj - senator Andrzej Wielowieyski str. 21)
Między zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki? - Anna Matysiak, Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska, Anna Rybińska, Marta Styrc
Mastering Demographic Change in Europe, 8 European Academies' Statement

22 kwietnia 2013 r. - odbyła się Konferencja „Futurologia XXI wieku – doświadczenia i perspektywy” podsumowująca projekt "Paradoksy Futurologii roku 2050" dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. 
zaproszenie 
galeria
stenogram 
prezentacja profesora Juliana Auleytnera  

18 marca 2013 r. - odbyła się ostatnia już debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050, dyskusja dotyczyła dzieła „ ET 2050 - Territorial Scenarios and Vision for Europe”, ESPON. W kwietniu zapraszamy na konferencję podsumowującą cały cykl.
program
galeria
stenogram
Problemy europejskiego terytorium 2050 z perspektywy polskich regionów - Wojciech Dziemianowicz 

25 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tematem była książka "The Turning points of world history. Financial and methodological interpretations" (stenogram wkrótce).
program
galeria
prezentacja prof. Juliusza Kotyńskiego
prezentacja prof. Janusza Hryniewicza
tekst prof. Elżbiety Mączyńskiej

stenogram

11 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tym razem tematem była książka Zbigniewa Brzezińskiego "Strategic Vision of America and the Crisis of the Global Power".
program
galeria
prezentacja profesora Juliana Auleytnera
stenogram

28 stycznia 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki nt. „Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy”, Anatol Kaletsky – analiza dzieła.
program
galeria
tezy Jan Woroniecki
artykuł Tomasz Grosse
prezentacja Tomasz Grosse
stenogram

14 stycznia 2013 r. - odbyła się kolejna debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Forum Rozwoju Regionalnego REDEFO pt. "The Future of regions. The Megaspaces of the XXI century." Dyskusja odbyła się w Domu Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie o godz. 16.30.
program
stenogram
galeria
tezy Jan Woroniecki
tezy Jacek Kotrasiński
prezentacja - Jacek Kotrasiński

10 grudnia 2012 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. "A Global Forecast for the Next Forty Years - 2050 - A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th anniversary of the Limits to growth - Jorgen Randers - analiza dzieła". Dyskusja odbyła się o godz. 16.30 w Domu Ekonomisty, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.
program
26 listopada 2012 r. - odbyła się debata pt. "The New Hemisphere The Irresistible Shift of Global Power to the East, Kishore Mahbubani - analiza dzieła". 
program
stenogram 
List od prof. Kishore Mahbubaniego do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Nota Dr. Krzysztofa Piecha
Tezy Dr. Jana Woronieckiego
Tezy Pana Ksawerego Burskiego 
galeria

19 listopada 2012 r. - odbyła się debata "Raport Polska 2050 - analiza metodologiczna". Rozpoczęła ona osiem otwartych debat organizowanych w ramach projektu "Paradoksy Futurologii roku 2050", który dofinansowany został przez Narodowy Bank Polski. Debaty odbywać się będą od listopada 2012 r. do maja 2013 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. 
program 
stenogram
Prof. dr hab. Jerzy Kleer "raport Polska 2050" - tezy
Prof. dr hab. Antonii Kukliński "Polonia Quo Vadis. Siedem problemów"
galeria

27 marca 2012 r. - Ta książka jest smarem dla kreatywności. Powinna być pozycją obowiązkową na polskich uczelniach i dla każdego, kto chce żyć mądrzej i lepiej - mówiła prof. Elżbieta Mączyńska podczas debaty pt. Opinia o książce Guntera Pauli "The Blue Economy 10 Years, 100 Innovations, 100 Millions Jobs" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49.
program
galeria
stenogram
15 marca 2012 r. - odbyła się debata w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Ewaluacja programów i instrumentów" organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
program
wprowadzenie do debaty - dr Jan Kozłowski (MNiSW)
galeria
stenogram 

21 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. „Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej", Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30.
program
stenogram
galeria

16 lutego 2012 r. - Społeczeństwo polskie oraz polskie uczelnie muszą stać się dwujęzyczne polsko-angielskie - mówił prof. Antoni Kukliński podczas debaty w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Szkolnictwo wyższe do roku 2050”, którą zorganizowało PTE.
program
stenogram
galeria

13 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej nt. „Przywództwo polityczne teraz i wkrótce: wybrane zagadnienia”, Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49.
program
stenogram
prezentacja prof. Wawrzyńca Konarskiego, UJ
galeria
film 

26 stycznia 2012 - odbyła się debata pt. „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stenogram wkrótce.
Zobacz: galerię
stenogram
Więcej >>>Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu