Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Eugeniusz Wilk

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Eugeniusza Wilka

cenionego ekonomisty,
wieloletniego działacza i członka władz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
zawsze życzliwego Kolegi, odznaczonego Złotą Odznaką Honorową PTE z Wieńcem.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Prezes, Prezes Honorowy, Zarząd Krajowy,
Krajowa Komisja Rewizyjna i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony