Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Wacław Przelaskowski

6 kwietnia 2009 roku odszedł w wieku 100 lat

 

doc. dr hab.
WACŁAW PRZELASKOWSKI


Wieloletni pracownik Zakładu Nauk Ekonomicznych Ośrodka Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nauczyciel, wychowawca i opiekun dzieci w Kraju Ałtajskim na Syberii,

Cześć Jego pamięci.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

  

Prezes, Prezes Honorowy i Zarząd Krajowy

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony