Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


O nas

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association).
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma status organizacji pożytku publicznego.

Polityka komunikacyjna PTE: LINK

Cele statutowe PTE:
• popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
• działalność opiniotwórcza,
• podnoszenie kwalifikacji,
• integracja środowiska ekonomistów.

Są one realizowane poprzez:
• aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresówkonferencji oraz seminariów naukowych,
• organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
• wydawanie publikacji naukowych,
• prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
• opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
• tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
• wspieranie wydawania dwumiesięcznika "Ekonomista", 
• przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
• przyznawania nagrody za najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii,
• wydawanie Biuletynu PTE.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony