Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Main menu
The 10th Congress of the Polish Economists
The 10th Congress of the Polish Economists

10th Congress of Polish Economists, which will be held on November 28-29, 2019 under the slogan: ECONOMICS FOR DEVELOPMENT is focused on the debate on the nature and causes of changes and new phenomena in the global, regional and national economy, taking into account global challenges and prognostic aspects . Thus, Congress is focused on the discourse on new trends in economics and other disciplines in the field of economic sciences. The aim of this Congress, like the previous ones, is to present the latest results of scientific research, exchange views and experience of economists representing the circles of scientists and practitioners, politicians and representatives of other disciplines. Such a discourse should result in a synthetic picture of the current and forecasted situation in economic theory and economic practice, including fundamental global and local challenges.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony