Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Biuletyn PTE

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ISSN: 1507-1383)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 36.51

Więcej informacji: LINK

--- 


Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ISSN 1507-1383) to cykliczne czasopismo Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przeznaczone dla osób o zróżnicowanych zainteresowaniach, ale wspólnych motywacjach związanych z działaniami dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

W periodyku tym podejmowana jest problematyka teorii i praktyki gospodarowania oraz mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Refleksje, ekspertyzy i opinie związane z racjonalnym gospodarowaniem w kraju i na świecie splatają się tu z refleksjami o działaniach dla pożytku publicznego, rozwoju zawodowego ekonomistów i szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości.

Biuletyn kolportowany jest poprzez sieć regionalnych oddziałów PTE do partnerów, sponsorów i środowisk szkolnych organizujących Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Dociera do kilkunastu tysięcy czytelników, w tym przede wszystkim ludzi PTE i środowisk, w których funkcjonują.

Osoby zainteresowane reklamą w Biuletynie PTE prosimy o kontakt telefoniczny: (022) 55 15 440.

Propozycje artykułów do Biuletynu PTE prosimy nadsyłać na adres zk@pte.pl

Najnowszy numer


nr 1 / 2022

Numery archiwalne

Biuletyn_1_2006.jpg

Biuletyn_2_2006.jpg

Biuletyn_3_2006.jpg

Biuletyn_4_2006.jpg

Biuletyn_5_2006.jpg

Biuletyn_1_2007.jpg

nr 1 / 2006

nr 2 / 2006

nr 3 / 2006

nr 4 / 2006

nr 5 / 2006

nr 1 / 2007

Biuletyn_2_2007.jpg

Biuletyn_3_2007.jpg

Biuletyn_4_2007.jpg

Biuletyn_1_2008.jpg

Biuletyn_2_2008.jpg

Biuletyn_3_2008.jpg

nr 2 / 2007

nr 3 / 2007 nr 4 / 2007 nr 1 / 2008 nr 2 / 2008 nr 3 / 2008

Biuletyn_4_2008.jpg

Biuletyn_1_2009.jpg

Biuletyn_2_2009.jpg

Biuletyn_3_2009.jpg

Biuletyn_4_2009.jpg

nr 4 / 2008 nr 1 / 2009 nr 2 / 2009 nr 3 / 2009 nr 4 / 2009 nr 5 / 2009

nr 6 / 2009 nr 1 / 2010 nr 2 / 2010 nr 3 / 2010 nr 4 / 2010 nr 5 / 2010

nr 6 / 2010 nr 1 / 2011 nr 2 / 2011 nr 3 / 2011 nr 4 / 2011 nr 5 / 2011

nr 1 / 2012 nr 2 / 2012 nr 3 / 2012 nr 4 / 2012 nr 5 / 2012 nr 1 / 2013

   
nr 2 / 2013 nr 3 / 2013 nr 4 / 2013   nr 1 / 2014   nr 2 / 2014 nr 3 / 2014

nr 4 / 2014 nr 1 / 2015 nr 2 / 2015 nr 3 / 2015 nr 4 / 2015 nr 1 / 2016

nr 2 / 2016 nr 3 / 2016 nr 4 / 2016 nr 1 / 2017 nr 2 / 2017 nr 3 / 2017

biuletyn_v13.jpg

biuletyn_01_2019.jpg

nr 4 / 2017 nr 1 / 2018 nr 2 / 2018 nr 3 / 2018 nr 4 / 2018 nr 1 / 2019

nr 2 / 2019 nr 3 / 2019 nr 4 / 2019 nr 1 / 2020 nr 2 / 2020 nr 3 / 2020

nr 4 / 2020 nr 1 / 2021 nr 2 / 2021 nr 3 / 2021 nr 4 / 2021 nr 1 / 2022 

nr 2 / 2022 - Draft

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony