Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Aktualności
 • 14 marca 2018 r. – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z 6 Komitetami Naukowymi PAN organizuje konferencję nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, która odbędzie się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji w terminie do 8 marca br. na adres e-mailowy: krystyna.luszczynska@pte.pl lub telefonicznie: 22 55 15 415.
  Transmisja online z konferencji dostępna będzie w serwisie www.pte.pl
  Zaproszenie
  Program konferencji
  Rada Programowa oraz Komitet Organizacyjny
 • 20 lutego 2018 r. - zapraszamy na debatę pt. KRYTYCZNE TEORIE FINANSÓW I KRYZYSU, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique, która odbędzie się we wtorek 20 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w Domu Ekonomisty ul. Nowy Świat 49, Warszawa.    Zaproszenie
 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym trwają przygotowania do X Kongresu Ekonomistów Polskich, którego zwołanie planowane jest na jesień 2019 roku. Przedstawiamy zarys propozycji programowej, która była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Programowej Kongresu w dniu 17 stycznia 2018 roku. Pobierz plik (.PPTX)>>

 • 25 stycznia 2018 r. - debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Gospodarka - kwestie pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?"

  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdjęć>>
  Zaproszenie>>

  Prezentacje:
  Dr Paweł Drobny: FILOZOFICZNY KONTEKST ZMIAN W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ   
  Dr Paweł Drobny: Filozoficzny kontekst zmian w praktyce gospodarczej (tekst wystąpienia)  

  Andrzej Madej: Nowoczesność dla wolności
  Andrzej Madej: wideo prezentacja - Solidarny Rozwój Wiedzy     

 • 17 stycznia 2018 r. -odbyło się kolejne otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN,  siedzibie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49. Temat seminarium: „Ekonomia behawioralna a ekonomia głównego nurtu”

  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdjęć>>
  Zaproszenie>>  

  Prezentacje:
  - dr hab. Karolina Safarzyńska: Behavioral economics and beyond
  - prof. dr hab. Adam Szyszka: Konsekwencje podejścia behawioralnego dla teorii i praktyki gospodarczej
  - dr Joanna Dzionek-Kozłowska: Ekonomia behawioralna a model homo oeconomicus
  >>> link do transmisji online

 • 12 stycznia 2018 r. - odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Więcej
 • Nowość wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: „Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu”, red. Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka, Warszawa 2017. Publikacja jest efektem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Etyka i Ekonomia. W stronę nowego paradygmatu" , zorganizowanej 27 października 2016 r. przez Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu oraz PTE. Książkę można pobrać za darmo w wersji elektronicznej (PDF)>>
 • Zapraszamy do zakupu książki wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa", autorstwa noblistów Georga A. Akerlofa i Roberta J. Shillera. To doskonałe dzieło z zakresu ekonomii behawioralnej, w którym została przeprowadzona analiza mechanizmów manipulacji i oszustwa funkcjonujących we współczesnym świecie.
  Wstęp do ksiązki w formacie pdf
  Link do sklepu: www.ksiazkiekonomiczne.pl  

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym 9 października 2017 r. wybrano laureata tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego. Nagrodę przyznano prof. Jerzemu Wilkinowi za książkę „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016).   Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznało Nagrody PTE  w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii. Jury konkursu, obradujące 9 października 2017 r., przyznało dwie równorzędne nagrody pierwszego stopnia:

  - za podręcznik „Historia rozwoju ekonomii” (6 tomów), autor: Mirosław Bochenek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016,

  - za podręcznik „Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii”, praca zbiorowa pod redakcją naukową: Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz Kwarciński, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2016.

  Jednocześnie przyznano nagrodę drugiego stopnia za podręcznik „Ekonomiczny wymiar nieruchomości”, autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016. Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisały 8 listopada 2017 r. „Porozumienie o współpracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich”. Umowa przewiduje m.in.: przygotowywanie przez PTE analiz ekonomicznych i ekspertyz zorientowanych na rozwijanie działań inteligentnego miasta, współorganizację szkoleń, konferencji, seminariów naukowych dot. zarządzania inteligentnym miastem, przeprowadzanie audytu finansowego, informatycznego czy prawnego w instytucjach i organizacjach miast, prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej. Zob. też: strona KIG>>

 • 18 lutego 2018 r., Łódź - Projekt "Gra Giełdowa 2018" - ogólnopolski projekt w formie konkursu, będący symulacją, w której uczestnicy inwestują wirtualne środki w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupą docelową są studenci kierunków ekonomicznych oraz uczniowie najlepszych liceów w Polsce. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Inwestor, działające na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie pod patronatem PTE.

 • 21 marca 2018 r., Łódź: IV Europejski Kongres Jakości pod hasłem "Future of the Quality". Organizator: Fundacja Qualitas. PTE objęło patronat nad wydarzeniem. Więcej>>

 • 7-8 maja 2018 r., Łódź: Katedra Ekonomii Instytucjonalnej wraz z Katedrą Rachunkowości UŁ oraz Instytutem Finansów Korporacji i Inwestycji SGH zapraszają na konferencję "Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty" (Tobaco Hotel). Celem konferencji jest wymiana poglądów osób zainteresowanych problematyką nadzoru korporacyjnego reprezentujących takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, rachunkowość, prawo, socjologia, psychologia. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • 11-13 grudnia 2017 r., Częstochowa: PTE Oddział w Częstochowie wraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zapraszają do udziału w „II Kongresie Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski” pod przewodnim tematem „Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności". Zobacz też:    Zaproszenie     Program     Strona II KME

 • 13 grudnia 2017 r., Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na I KONFRONTACJE MIEJSKIE pt. KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA MIAST - DROGA DO SUKCESU. W programie konferencji wystąpienie prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE „Ekonomia dla miast". Konfrontacje organizowane są w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, w której uczestniczy PTE.
  Program
  Formularz zgłoszeniowy

 • 12 grudnia 2017 r., Warszawa - konferencja "Alternatywy dla neoliberalnego kapitalizmu", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg. Galeria zdjęć>>   Program>>
  Transmisja online>>
 • 30 listopada - 1 grudnia 2017 r., Zielona Góra: III Międzynarodowa Konferencja „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski. Tytuł konferencji to jednocześnie temat główny przyszłorocznej XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez PTE (miejsce: Uniwersytet Zielonogórski). Więcej>>

 • 30 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbyła się debata "INNOWACYJNE MIASTO. NOWY PARADYGMAT ROZWOJU", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Katedrą Miasta Innowacyjnego SGH oraz Krajową Izbą Gospodarczą w ramach cyklu konwersatoriów "Czwartki u Ekonomistów".

  Gośćmi debaty byli: prof. Marek Bryx, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zenon Kiczka, przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, prof. Anna Szelągowska, Katedra Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz - jako moderator - prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Z przyczyn obiektywnych nie przybył zapowiadany wcześniej Marek Kłoczko, wiceprezes i dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarcze. Zapraszamy do obejrzenia jak przebiegało spotkanie:

  Zapis wideo>>
  Stenogram
  Galeria zdjęć>>
  Zaproszenie>>

  Zobacz też:  

  • Prof. Anna Szelągowska, Zrównoważony rozwój miast to nie tylko hasło (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>

  • Prof. Marek Bryx, Innowacyjne miasto - nowy paradygmat rozwoju (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>
  • Prof. Barbara Chmielewska - Uzupełnienie wypowiedzi. Pobierz (PDF)>>
 • 28 listopada 2017 r. - Otwarte Seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i z udziałem Finalistów i Laureatów Olimpiady pt. „Kluczowe wyzwania współczesnej gospodarki”.
 • 28 listopada br. o godz. 12.00 - uroczyste wręczenie Nagród PTE przyznanych w 2017 r.: Nagrody PTE im. Prof. Edwarda Lipińskiego oraz Nagród w Konkursie PTE na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii.
  - Komunikat Sądu Konkursowego Nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego - 9 października 2017 r.
  - Komunikat Sądu Konkursowego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii - 9 października 2017 r.
  Zdjęcia

 • 24 listopada 2017 r., Szczecin: IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej pod hasłem "Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych". (24.11.2017 r. - I etap konkursu, 8.12.2017 r. - II etap). Organizator Konkursu: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, partner: Narodowy Bank Polski. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • 24 listopada 2017 r., Warszawa: Gala Pereł Polskiej Gospodarki pod patronatem Marszałka Senatu oraz Ministra NiSW - uroczystość wręczenia nagród anglojęzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market" odbędzie się na Zamku Królewskim. Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, odbierze wyróżnienie "Perła Honorowa" przyznane w kategorii Nauka. Więcej>>

 • 23 listopada 2017 r., Bydgoszcz: Konferencja „Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania”. Wydarzenie organizuje Oddział PTE w Bydgoszczy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddział w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki). Więcej>>

 • 22 listopada 2017 r., Warszawa: Otwarta Konferencja nt. prezentacji najnowszego raportu FOR „Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość" (miejsce: Szkoła Główna Handlowa, godz. 11. Więcej>>

 • 21-22 listopada 2017, Warszawa: VIII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (Hotel Marriott). W wydarzeniu uczestniczyć będzie prezes PTE prof. Elżbieta Mączyńska, zasiadająca w Radzie Programowej kongresu. Więcej>>

 • ****************************************************************************************************
  AKTUALNOŚCI ARCHIWUM
  ****************************************************************************************************
 • 21-22 listopada 2017 r., Szczecin - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju". Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie. Więcej>>

 • 20 listopada 2017 r., Warszawa - Forum Rachunkowości w SGH Nr 4 pt. "Narracja w sprawozdawczości - wyzwania i obawy". Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • 17-18 listopada 2017 r., Kraków - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ekonomia przyszłości: państwo efektywne a sprawiedliwe?”: w czasie III Sesji plenarnej 18 listopada - wystąpienie prof. Elżbiety Mączyńskiej pt. "Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej" (Uniwersytet Ekonomiczny). Więcej>>

 • 16 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbyła się debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów” pt. „Ewolucja instytucjonalna a długookresowy rozwój gospodarczy”, do której inspiracją była książka Jana K. Solarza "Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii".

  W spotkaniu uczestniczyli: autor - prof.  Jan K. Solarz, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie; dr Elżbieta Soszyńska, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie; prof. Marek Garbicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, mgr Krzysztof Leszczyński, b. przedstawiciel dyplomacji polskiej w Holandii oraz jako moderator - prof. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne debaty - wstęp wolny.

  Zobacz też:


 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Konferencja „Wyzwania Bankowości 2017: Między stabilnością a rozwojem”. Prezes PTE, prof. Elżbieta Mączyńska prowadzić będzie w czasie konferencji Panel II pt. "Dług bez zobowiązań? Problem dochodzenia należności". Więcej>>

 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER mają zaszczyt zaprosić na debatę, do której punktem wyjścia jest książka profesorów Grzegorza W. Kołodko i Andrzeja K. Koźmińskiego; godz. 10.30 w siedzibie Akademii w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, Sala Senatu   Więcej>>

 • 10-12 listopada 2017 r., Łódź - X Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych uRodziny 2017: w panelu dyskusyjnym pt. "Rynek pracy a zatrudnienie w firmach rodzinnych. Czy kolejne pokolenie sukcesorów będzie zarządzać pracownikami, czy robotami?", zaplanowanym na 11 listopada w godz. 11:30-12:30, weźmie udział prezes PTE, prof. Elżbieta Mączyńska (Hotel Ambasador Premium). Więcej>>

 • 8 listopada 2017 r., Warszawa - X Kongres Inwestycyjny Xelion: prof. Elżbieta Mączyńska będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. "Wpływ normalizowania polityki monetarnej na gospodarkę. Perspektywa lokalna i globalna”, godz. 12.00-13.00 (Hotel InterContinental). Transmisja online>> Więcej>>

 • 6-7 listopada 2017 r., Warszawa - IX Konferencja dla Budownictwa: prof. Elżbieta Mączyńska oraz dr Jakub Borowski wezmą udział w dyskusji "Jak zwiększyć poziom inwestycji przedsiębiorstw" zaplanowanej w trakcie pierwszej sesji plenarnej 6 listopada w godz. 10.20-11.30 (Hotel DoubleTree by Hilton). Więcej>>

 • 6-8 listopada 2017 r., Gdańsk - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "All about economy movies", organizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • W warszawskim Centrum Olimpijskim odbędzie się 28 października 2017 r. Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Kapitule Nagród przewodniczy prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE. Więcej>>

 • 26 października 2017 r.  - debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"; uczestnicy: prof. Grzegorz W. Kołodko i prof. Andrzej K. Koźmiński, moderator: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE; Dom Ekonomisty w Warszawie, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30-18.00; wstęp wolny.

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie zaprasza 27 października 2017 r. na Debatę Wicepremierów. Uczestnicy: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz ministrowie finansów i gospodarki, wicepremierzy rządów po 1989 roku. Gospodarzem spotkania będzie prof. Grzegorz W. Kołodko, który czterokrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów (Aula główna, godz. 10.30).  Zaproszenie   Plakat

 • XII Kongres Obywatelski odbędzie się 28 października 2017 r. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godzinach 11-17 Więcej  Sesja IV

 • III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017, 19-20 października 2017 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej

 • Wręczenie wyróżnień Lider z powołania redakcji magazynu „WHY Story” odbyło się w czasie uroczystości 24 października 2017 r. w Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. Elżbieta Mączyńska odbierze wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Programu w kategorii Lider w zakresie rozwoju naukowego. Więcej>>

 • VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw  - 18-19 października 2017 r.  (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). W Radzie Programowej Kongresu zasiada prezes PTE, prof. Elżbieta Mączyńska. Więcej

 • Jabłonna, 18-19 października 2017 r. - Konferencja "Modele społeczno-polityczne państwa. Państwo jako obiekt zmiany w warunkach przesileń cywilizacyjnych" (PAN - Dom Zjazdów i Konferencji „Jabłonna”). Organizatorzy: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Zaproszenie   Potwierdzenie uczestnictwa

 • Szczecin, 18-19 października 2017r. - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „USŁUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości” (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objęło patronat nad wydarzeniem. Więcej>>
 • Warszawa, 18 października 2017 r. - Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury" (Wyższa Szkoła Menedżerska). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • Lublin, 17 października 2017 r. - Konferencja naukowa "Wyzwania rozwoju przedsiębiorczości w woj. lubelskim" (gmach Trybunału Koronnego w Lublinie). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie, Urząd Statystyczny Województwa Lubelskiego, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Więcej>>

 • Nakładem Wydawnictwa Prószyński i S-ka, 3 października 2017 r. ukazała się książka Grzegorza W. Kołodko i Andrzeja K. Koźmińskiego pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm" Więcej  Zapowiedź   Spis treści
  Poprzednie książki prof. Grzegorza W. Kołodko opublikowane przez Wydawnictwo Prószyński:
 • Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego SGH (Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) przygotował publikację: Jan Klimek, Beata Żelazko (red.), „Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi”, Warszawa 2017. Książka została wydana nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Więcej na stronie wydawcy>>
 • Nakładem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazała się książka: Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko (red.), „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”, Warszawa 2017. Publikacja do pobrania na stronie wydawnictwa (PDF)>>

 • 16-18 października 2017 r. - Doroczna Konferencja Audytingu, hasło XVIII edycji: Bezpieczeństwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta. Miejsce: hotel Narvil w Serocku. Więcej   PTE jest partnerem wydarzenia.
 • Nakładem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazała się publikacja Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa. Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605. Projekt realizowany był przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski. Książka jest do pobrania bezpłatnie (pobierz plik pdf)

 • W związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Główny OWE przygotował publikację pt. „Państwo a gospodarka”. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Owsiaka. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa PTE. Więcej>>

 • Miło nam, że "Przegląd Statystyczny" w swoich artykułach nawiązuje do "Ekonomisty" - czasopisma Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.     Więcej   O "Ekonomiście"
 • Warszawa, 9 października 2017 r., godz. 18.00 - Empik Nowy Świat, ul. Nowy Świat 15/17 - Spotkanie autorskie prof. Grzegorza W. Kołodko i prof. Andrzeja K. Koźmińskiego, autorów książki "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". Więcej>>
 • 27 lipca 2017 r. - Wykład otwarty prezes PTE, prof. Elżbiety Mączyńskiej (SGH w Warszawie), pod tytułem "Społeczna gospodarka rynkowa a polska polityka gospodarcza", Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku. Organizator: Fundacja Konrada Adenauera.  Więcej

  Niedawno ukazała się sześciotomowa publikacja Mirosława Bochenka pt. Historia myśli ekonomii. Toruń 2016
  Wstęp
  T. 1. Od starożytności do szkoły klasycznej. Okładka
  T. 2. Od idei socjalistycznych do historyzmu. Okładka
  T. 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły. Okładka
  T. 4. Od neomarksizmu do początków ekonometrii. Okładka
  T. 5. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej. Okładka
  T. 6. Współczesne szkoły ekonomiczne.  Okładka
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z okazji XXX lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, wydało książkę pt. "Państwo a gospodarka". Zapraszamy do zapoznania się tą pozycją
  Więcej
 • 5 lipca 2017 r. - Wykład otwarty prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE pt. „Trendy w gospodarce globalnej i ich następstwa dla Polski”, Business Club Szczecin (godz. 18.00)
  Plakat
 • 26 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyło się Podlaskie Forum Ekonomistów. Było to już siedemnaste Forum, które jest organizowane od 2008 roku przez Zarząd PTE Oddział w Białymstoku Więcej  Zdjęcia

 • 19 czerwca 2017 r. - Premiera książki Stanisława Flejterskiego pt. Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum Więcej
 • 16-18 czerwca 2017 r. - Sixth World Congress on Polish Studies, Kraków (współorganizatorzy: The Polish Institute of Arts & Sciences of America, The Polish Academy of Arts and Sciences,The University of Gdańsk. W czasie pierwszej sesji Economics, Politics, Society in Contemporary Poland, wykład pt. “Poland’s Economic Gravitas in the Transatlantic Relationship” wygłosił prof. Jan Napoleon Saykiewicz (Duquesne University). Więcej

 • 21 czerwca 2017 - ukazał się drugi numer ogólnopolskiego kwartalnika "Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" Więcej
 • 13 czerwca 2017 r. -  otwarte seminarium naukowe Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych - relacje między dyscyplinami”.

  KOMENTARZE:

 • 9 czerwca 2017r. - odbyło się uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem spotkania był Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Więcej
 • 29 maja 2017 r. - konferencja pt. "Realny kapitalizm: wolny rynek czy dyktatura monopoli?" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg   Więcej
  Transmisja online
  Stenogram
  Zdjęcia


 • Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Akademia Giełdowa 2017 organizowanym przez Klub Inwestora działający przy Szkole Głównej Handlowej
  Więcej informacji
 • 24 maja 2017 r. - Akademia Leona Kożmińskiego, godz. 10:45, Sala B17 -  26. wykład w ramach Kozminski University & TIGER Distinguished Lecture Series.   Prof. Biliang Hu, Dziekan Instytutu Wschodzących Rynków Uniwersytetu Normal w Pekinie  wygłosi wykład zatytułowany „The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization”.  Zaproszenie
 • 19 maja 2017 r. - książka „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” otrzymała nagrodę Economicus 2017 (Dziennik Gazeta Prawna) podczas Warszawskich Targów Książki. W kategorii Książka Roku zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy Redaktorom Naukowym publikacji - Panu Doktorowi Tadeuszowi Smudze i Panu Grzegorzowi Konatowi.
 • 11 maja 2017 r. - Akademia Leona Koźmińskiego, Sala Senatu, godz. 16.00 - Prof. Andrzej K. Koźmiński moderuje dyskusję na temat „Euro a sprawa polska”, w której konfrontują swoje poglądy profesorowie Grzegorz W. Kołodko oraz Leon Podkaminer z Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych. Więcej
 • 11 maja 2017 r. - Galeria Młodych Twórców Łazienkowska 7 w Warszawie zaprasza na wystawę fotografii prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowaną OKNA. Wernisaż z udziałem autora odbywa o godzinie 13:00.
 • 27 kwietnia 2017 r., godz. 19.00 - Burmistrz Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pan Krzysztof Bugla, który objął patronatem cykl rozmów „Goście Kamila Dąbrowy", zaprasza na spotkanie z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Rozmowa dotyczyć będzie nie tylko gospodarki, lecz również  wielkich pasji Profesora. Spotkanie odbywa się w restauracji „Tęcza od kuchni”, ul. Pawła Suzina 8. Wstęp wolny Więcej 
 • Mirosław Bochenek: Historia rozwoju ekonomii. T. 1 - T. 6. Toruń 2016   Wstęp    Okładki: T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6
 • 25 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej pt."Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii?"; siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa.

  KOMENTARZE I UZUPEŁNIENIA:

  Więcej >>
 • 11 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Co dalej z euro?"

  KOMENTARZE:
 • 3 kwietnia 2017 r. -Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyjmuje zgłoszenia na Konkurs na   najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016   Ogłoszenie - Uchwała Regulamin, Skład Jury   O konkursie

 • 3 kwietnia 2017 r.- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogłasza XXVI edycję Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2017 r.  Ogłoszenie   Uchwała nr 6/2017   Regulamin   O konkursie

 • 1-2 kwietnia 2017 r. -  odbyły się zawody III stopnia (finałowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwyciężył Piotr Ciepliński – uczeń III klasy Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Więcej
  Spotkanie finalistów XXX OWE z prezesem NBP, prof. Adamem Glapińskim (31.03.2017 r., NBP) - Zdjęcia

 • 27 marca 2017 r. -  konwersatorium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Dokąd zmierza polska ekonomia? Wokół książki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami"


 • 20 marca 2017 r. -  Konferencja Naukowa "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów". Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Szkoła Główna Handlowa i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie. Zaproszenie 
  Program konferencji
  Transmisja online
  Zdjęcia
  Stenogram

 • 16 marca 2017 r. -  debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. pt. "Udział bankowości spółdzielczej w racjonalizacji gospodarowania i aktywizowaniu lokalnego kapitału"

  KOMENTARZE:


 • 15 marca 2017 r. – posiedzenie Rady Programowej "Ekonomisty" w siedzibie PTE. Temat spotkania - ocena czasopisma "Ekonomista" za lata 2014 - 2016. Zdjęcia
 • 14 marca 2017 r. - posiedzenia KNE PAN nt. "Ewolucja nauk ekonomicznych - konwergencja czy dywergencja" Program  
  B. Fiedor: Integracja vs. różnorodność w ekonomii...

  M. Gorynia: Ewolucja nauk ekonomicznych...
  K. Jajuga: Przemiany w naukach ekonomicznych...
  A. Wojtyna - wątki w dyskusji panelowej KEN PAN
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku objęło honorowym patronatem czasopismo naukowe „International Business and Global Economy” (ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496) publikowane przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
  Więcej
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym tytułem wydawniczym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego", Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole.
  Okładka 
  Spis treści
  Książka w naszej księgarni
 • 9 marca 2017 r. - debata Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "KULTURA W EKONOMII, ZARZĄDZANIU I FINANSACH".

  KOMENTARZE:


 • 2 marca 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej pt."Konkurencyjność szkolnictwa wyższego", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa.

   

 • 2 marca 2017 r. - w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miała miejsce uroczystość rozdania nagród w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Prof. Elżbieta Mączyńska, która jest w Kapitule Konkursu, wręczyła laureatom listy gratulacyjne i nagrody książkowe od PTE. Zdjęcia
 • 23 lutego 2017 r. - konwersatorium z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt."Ekonomia myślenia", siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, godz. 16.30,  ul. Nowy Świat 49, Warszawa

  KOMENTARZE:

  • Andrzej Zybała: Polacy - naród podzielony Artykuł>>
   
 • 6 lutego 2017 r. - wykład prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE, pt. "Skutki wprowadzanych reform dla budżetu państwa - gwarancja wypłat świadczeń emerytalno-rentowych". Wykład stanowił inaugurację semestru wiosennego Specjalistycznego UTW Fundacji EMERYT, miał miejsce w siedzibie PTE. Zdjęcia
 • Luty 2017 r. - -prezentujemy wyniki III edycji sondażu "Konsens Ekonomistów". Komentarz do wyników opracowała Elżbieta Szaruga Więcej
 • 2 lutego 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?".
 • 30 stycznia 2017 r. - Prof. Grzegorz W. Kołodko został zaszczycony tytułem Honorowego Obywatela Tczewa, swego rodzinnego miasta, „za etycznie wzorową postawę oraz promocję w dziedzinie ekonomii, gospodarki i polityki społecznej”. Uroczyste wręczenie tytułu odbyło się w Dniu Tczewa podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Więcej
 • 17 stycznia 2017 r. - w uznaniu „Za krzewienie idei pracy organicznej” prof. G. W. Kołodko został wyróżniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego medalem LABOR OMNIA VINCIT. Więcej
 • 13 stycznia 2017 r. - w 17 komitetach okręgowych powołanych przy PTE w największych miastach Polski odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
  Zdjęcia z zawodów w Warszawie
 • 12 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach konwersatorium Czwartki u Ekonomistów, pt. "O potrzebie filozofii w naukach ekonomicznych" 


 • 19 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt."Strategie polskiej innowacyjności", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30
 • 19 grudnia 2016 r.-  dr inż. Mariusz Chudzicki, Prezes Oddziału PTE w Częstochowie, został powołany w skład Społecznej Rady Gospodarczej. Więcej
  Gratulacje od Prezes PTE

Starsze aktualnośći >>

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu