Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Współpraca i sponsoring
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest otwarte na współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie:

  • organizacji konferencji oraz seminariów naukowych,
  • pozyskiwania funduszy na projekty naukowe, badawcze czy szkoleniowe,
  • organizacji spotkań ekspertów,
  • wydawania publikacji naukowych (skład, druk i dystrybucja publikacji),
  • organizacji szkoleń,
  • wspierania młodych naukowców,
  • opracowywania analiz i ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa Firmy możliwością sponsoringu działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jak również bieżących projektów prosimy o kontakt:
Karol Kwietniewski
tel.: 022 55 15 440, 022 55 15 401
fax: 022 55 15 444
e-mail: karol.kwietniewski@pte.pl

 

 

 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony