Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Main menu
Publications of the Polish Economic Society

 2009

 • Z. B. Liberda, Polish Economic Convergence, Warsaw 2009
 • J. C. Bogle,  Enough: True Measures of Money, Business, and Life, Warsaw 2009
 • A. Karpiński, What you need to know about the study of the future?, Warsaw 2009
 • E. Okoń-Horodyńska, Entrepreneurship as an untapped source of success of the Polish economy, Warsaw 2009
 • U. Płowiec,  Economic Policy and the country's development, Warsaw 2009
 • M. Rocki,  The quality of economic education, Warsaw 2009

2008

 • E. Mączyńska, Z. Sadowski, The shaping of economic governance, Warsaw 2008
 • S. Rudolf,  Financial Sector - dilemmas and trends, Warsaw 2008
 • G. Temkin, Discussions about Socialist Economy. Marks-Lange-Mises-Hayek, Warsaw 2008 

2007

 • S. Borkowska, Investing in Intellectual Capital, Warsaw 2007
 • B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, Ethics and Economics, Warswaw 2007
 • A. Pollok, The Economic Knowledge Contest in Prospect. History and Nowadays, Warsaw 2007
 • Z. Sadowski, Crucial Year of 1956 and Nowadays, Warsaw 2007

2005

 • A. Sławiński, Does Joinig Poland to European Union Make Easier or Complicate the Economic Policy?, Warsaw 2005
 • T. Tokarski, Statistical Analysis of Local Diversity of Work Capacity, Employment and Unemployment in Poland, Warsaw 2005
 • Z. Sadowski, Oskar Lange and Nowadays, Warsaw 2005
 • Z. Sadowski, The Transformation and Development, Warsaw 2005

2004

 • J. Lipiński, A  Sławiński, Polish Economy Before Joining the European Union, Warsaw 2004
 • A. Noga, Institutional Changes in the Polish Market Economy, Warsaw 2004
 • E. Okoń-Horodyńska, The Role of Polish Science in the Growth of Innovation of Economy, Warsaw 2004
 • M. Wyczałkowski, The Life of Controversial Man, Warsaw 2004

2003

 • A. Noga, How to Create New Jobs in Poland?, Warsaw 2003
 • P. Pysz,  E. Mączyńska, The Social Market Economy. Ideas and Opportunities of Practical Application in Poland, Warsaw 2003

2001

 • J .Brdulak, VII Congress of Polish Economists - January 2001, Volume V, Problems of Local Development, Warsaw 2001
 • J. Kotowicz-Jawor, VII Congress of Polish Economists - January 2001, Volume IV, Entrepreneurship and Competitiveness, Warsaw 2001
 • J. Lipiński, W. M. Orłowski, The Economic Growth in Poland,  the Medium-Term Outlook, Warsaw 2001
 • S. Owsiak, VII Congress of Polish Economists - January 2001, Volume  III, Social Issues of the Polish Economy Development, Warsaw 2001 
 • U. Płowiec, VII Congress of Polish Economists - January 2001, Volume  II, What is the Economic Policy for Poland?, Warsaw 2001
 • M. Rocki, VII Congress of Polish Economists - January 2001, Volume VI, Economic Education, Warsaw 2001
 • A. Wojtyna, VII Congress of Polish Economists - January 2001, Volume I, Does Economy Explain the Reality on Time?, Warsaw 2001

2000

 • M. G. Donhoff, Let’s Civilize Capitalism. Borders of Freedom, Warsaw 2000
 • B. Liberda, Saving in Polish Economy; Theory and Facts, Warsaw 2000
 • Z. Sadowski, Essays of Economy, Warsaw 2000

1999

 • J. K. Galbraith,  The Good Society, Warsaw 1999
 • U. Płowiec, W. M. Orłowski,  The Trade Balance of Poland – Opportunities and Threats, Warsaw 1999
 • B. Snowdon, H.R Vane, Conversations with Leading Economist Interpreting Modern Macroeconomics,Warsaw 1999
 • Z. Sadowski, The Foreign Capital in Poland, Warsaw 1999

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony