Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Oddział w Koszalinie

Dane teleadresowe Oddziału
ul. Kwiatkowskiego 6e
75-343 Koszalin
tel. +48 505 483 064
e-mail: poczta@pte-koszalin.pl
www.pte-koszalin.pl

Informacje ogólne
Koszaliński Oddział PTE funkcjonuje na terenie Pomorza Środkowego od 1965 roku. Współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz kierowniczą kadrą gospodarczą regionu. Zajmuje się głównie szkoleniem oraz doradztwem prawno – ekonomicznym. Prowadzi ponadto działalność wydawniczą. [wiecej...]

Seminaria i kursy
• Szkolenia dla służby cywilnej – znajdujemy się w „Ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej”

• Szkolenie dla służby cywilnej w zakresie służby przygotowawczej
120-godzinne szkolenie zgodnie z wytycznymi z dnia 01.09.2004 r.

• Ekonomika przedsiębiorstw
• Finanse
• Księgowość
• Podatki
• Przepisy ZUS
• Szkolenie kasjerów walutowych
• Prawo pracy
• Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Studia podyplomowe
„Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem” – organizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

"Manager bezpieczeństwa pracy” – organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na temat WSL i studiów na stronach www.wsl.com.pl oraz w PTE Oddział w Koszalinie ul. Franciszkańska 52 tel 094 343 1960; 343 5083; tel/fax 091 343 3333

Konsulting i doradztwo
• Opracowywanie wniosków o pomoc finansową w ramach funduszy unijnych
• Opracowywanie planów naprawczych
• Opracowywanie biznesplanów
• Opracowywanie instrukcji i regulaminów
• Współpraca z biegłymi rewidentami
• Kompleksowe opracowywanie dokumentacji związanej z prywatyzacją firmy

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony