Powrót do strony głównej

Posty

100 punktów dla czasopisma "Ekonomista" w nowym wykazie MEiN

środa, 19 lipca 2023

Czasopismo „Ekonomista” ujęte jest w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 5531), gdzie przypisano mu 100 punktów. "Ekonomista" to najstarsze czasopismo naukowe w Polsce z dziedziny nauk ekonomicznych. Cenione przez środowisko ekonomistów polskich - tak teoretyków jak i praktyków gospodarczych. Publikowane są w nim artykuły autorów krajowych i zagranicznych o dużej randze naukowej i znaczącym wpływie na procesy gospodarcze, w tym politykę gospodarczą i strategie rozwoju Polski. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Marian Gorynia.

Czasopismo „Ekonomista” jest zamieszczone w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 5531), gdzie przypisano mu 100 punktów.

Ekonomista to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku.

Współwydawcami czasopisma są:

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i
  • Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Aktualny numer czasopisma "Ekonomista" - zobacz