Powrót do strony głównej

Posty

Udział Prezesa PTE w AIB CEE 2023 Conference

poniedziałek, 10 lipca 2023

W dniach 5-6 lipca 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa AIB 2023 Conference. Uczestnikiem wydarzenia był Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Marian Gorynia.

Prof. Marian Gorynia był panelistą sesji 1.2.5. pod tytułem: „The Challenges and Opportunities for Investments by Post-Transition Country Firms in Advanced Economies: The Case of CEE Firms Operating in Western European Markets (Session# 230923)”, która dotyczyła zagadnienia wyzwań i możliwości inwestycyjnych firm z krajów po okresie przejściowym.

Później prof. Gorynia był uczestnikiem panelu 1.4.8. pod tytułem: „The Interplay between Environment, Resources and Firm Behavior”, gdzie wygłosił prezentację p.t.: „Export Resilience, Firm Capabilities, Prior Export Commitment and Environmental Hostility – The Case of Posttransition Country Firms in the Context of the COVID-19 Pandemic” (wraz ze współautorami: P. Trąpczyński, J. Nowak, R. Wolniak).

Następnie prof. Gorynia został osobą prowadzącą sesję 2.1.8. pod tytułem: „Sanction, Divestment and Resilience” dotycząca kwestii sankcji, zbycia oraz odporności na obecne zjawiska gospodarcze.

Więcej informacji o konferencji: