Powrót do strony głównej

Posty

Ekonomista nr 4/2022 już dostępny online

czwartek, 29 grudnia 2022

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny numer kwartalnika Ekonomista w wersji elektronicznej. Ekonomista to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Współwydawcami czasopisma są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zapraszamy do lektury:

Ekonomista nr 4/2022

Zespół redakcyjny kwartalnika

Redaktor naczelny prof. dr hab. Marian Gorynia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zastępcy redaktora naczelnego dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN prof. dr hab. Łukasz Hardt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz redakcji dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. UEK, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie dr Piotr Denderski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Leicester University prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski dr Jacek Lewkowicz, Uniwersytet Warszawski dr hab. Tomasz Łyziak, prof. INE PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego dr hab. Marcin Piątkowski, prof. ALK, The World Bank dr hab. Artur Walasik, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sprzedaż i dystrybucja wersji drukowanej od stycznia 2023 Biuro ZK PTE, Warszawa, ul. Nowy Świat 49 e-mail: wiktoria.rakoczy@pte.pl