Powrót do strony głównej

Posty

Finał Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

sobota, 1 kwietnia 2023

W dniu 31 marca 2023 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się część ustna zawodów centralnych XXXVI OWE. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wspierane przez wielu Mecenasów i Partnerów. Tegoroczną edycję Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wygrał Jan Serwach-Głombski z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Do tej części egzaminu przystąpili tylko ci uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych), którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań (20 pkt) oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów (15 pkt).

Laureaci XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

  • I miejsce - Jan Serwach-Głombski z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
  • II miejsce - Dawid Dunst z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie,
  • III miejsce - Szymon Jackowski z XIV Liceum Ogólnokształcącegeo im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Lista laureatów XXXVI OWE

Lista finalistów XXXVI OWE

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wspierane przez wielu Mecenasów i Partnerów.

W XXXVI edycji Olimpiadę wspierają:

  • Partner Strategiczny: Fundacja Empiria i Wiedza

  • Partnerzy: Fundacja GPW, Warszawski Instytut Bankowości, Akademia Leona Koźmińskiego

Patronat honorowy nad Olimpiadą objął Narodowy Bank Polski.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących.

W dotychczasowych trzydziestu pięciu edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 330 tys. uczniów, a do zawodów bieżącej, XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie około 7 tys. uczniów z blisko 600 szkół. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej (zobacz sylwetki dotychczasowych zwycięzców Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej).

Jeśli Państwa instytucja chciałaby zostać Partnerem lub Mecenasem Olimpiady zapraszamy do kontaktu: zk@pte.pl