Powrót do strony głównej

Posty

PTE partnerem Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

sobota, 13 stycznia 2024

W dniu 11 stycznia 2024 r. odbyła się Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej - w 100. rocznicę uchwalenia ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, której autorem był premier Władysław Grabski. PTE jest jednym z inicjatorów Roku Edukacji Ekonomicznej (REE) 2024 - wspólnie z: Warszawskim Instytutem Bankowości (koordynator), Związkiem Harcerstwa Polskiego, Fundacją GPW oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Rok Edukacji Ekonomicznej (REE) 2024

  • Wspólna inicjatywa sześciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce

Więcej informacji:

Inicjatywy PTE w ramach REE 2024

Inicjatywy Partnerów Roku Edukacji Ekonomicznej

Filmy promocyjne

O projekcie

Ustanowienie – decyzją Senatu RP – roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla inicjatyw podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych.

Szczególny wymiar symboliczny ma wdrażanie tych zmian w przeddzień 100. rocznicy wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia dla budowania, rozwoju i utrwalania niepodległości Polski. Jego idee edukacyjne w tym zakresie wsparte zostały przez Janusza Korczaka, który wydał „Bankructwo małego Dżeka” – jedną z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej jakie napisano w Polsce.

Decyzja o wprowadzeniu do szkół ponadpodstawowych nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie oraz wdrażanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej mogą stać się istotnymi elementami rozwoju edukacji w tym zakresie w polskim systemie kształcenia.

W 2024 roku obchodzimy rocznice:

  • 100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
  • 100-lecia powstania polskiego złotego;
  • 100-lecia powstania Banku Polskiego;
  • 100-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego – pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego;
  • 100-lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka” książki Janusza Korczaka – powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej.

Dla podkreślenia rangi i symbolicznego wymiaru inicjatywy, jako pięć największych organizacji skupionych wokół edukacji ekonomicznej zawarliśmy porozumienie na jej rzecz, zobowiązując się tym samym do skoordynowanej współpracy na rzecz wspierania idei i misji edukacji ekonomicznej.

Sygnatariuszami porozumienia są:

Inauguracja REE 2024

W dniu 11 stycznia 2024 r. – w 100. rocznicę uchwalenia ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, której autorem był premier Władysław Grabski – zainaugurowane zostały w Senacie RP obchody Roku Edukacji Ekonomicznej, ustanowionego przez Senat uchwałą z 7 września 2023 r. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska i senatorowie, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele: resortów nauki i edukacji, Komitetu Organizacyjnego, a także Komitetu Honorowego Roku Edukacji Ekonomicznej, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.

Fotorelacja z inauguracji:

Kilka faktów