Powrót do strony głównej

Posty

Prezes Honorowa PTE w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP

wtorek, 17 stycznia 2023

W środę 21 grudnia 2022 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość powołania do składu Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Akt powołania do Rady otrzymała Prezes Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

Narodowa Rada Rozwoju Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno–doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju RP. Narodowa Rada realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach tematycznych.

W ramach NRR działają: Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności, Rada ds. Ochrony Zdrowia, Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Rada ds. Samorządu Terytorialnego, Rada ds. Społecznych, Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, Rada ds. Młodzieży, Rada ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania oraz Rada ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

Rada ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji Do zadań Rady należy w szczególności: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP, identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów, przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji. Ponadto zadaniem Rady jest również wspieranie działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji, tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji, jak również promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce. Rada została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 22 listopada br.

Akty powołania nowym członkom Narodowej Rady Rozwoju, Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji wręczył Prezydent Andrzej Duda 21 grudnia 2022 r. W skład Rady weszli:

  • prof. Renata Ciołek, Katedra Archeologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim,
  • prof. Dariusz Dudek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Doradca Prezydenta RP,
  • prof. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, Dyrektor Instytutu Biologii, Katedra Fizjologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • prof. Agnieszka Jastrzębska, Politechnika Warszawska, laureatka Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP,
  • prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, członek sekcji Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość NRR 2015-2020,
  • prof. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Relacja z wydarzenia LINK