Powrót do strony głównej

Posty

Komunikat Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2022 roku

środa, 26 października 2022

Nagroda im. Prof. Edwarda Lipińskiego jest przyznawana corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku teorii ekonomii, a opublikowaną w dwóch kolejnych latach poprzedzających rok, w którym nagroda jest przyznawana.

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Sąd Konkursowy postanowił, że nagrodę w 2022 r. otrzymuje Dariusz Kiełczewski za książkę „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku w 2021 r.

Komunikat Sądu Konkursowego

W pracach Sądu Konkursowego brali udział profesorowie:

 • Joanna Dzionek-Kozłowska,
 • Bogusław Fiedor,
 • Marian Gorynia,
 • Łukasz Hardt,
 • Joanna Kotowicz-Jawor,
 • Anna Matuszczak,
 • Elżbieta Mączyńska,
 • Jan Jakub Michałek,
 • Stanisław Owsiak,
 • Marek Ratajczak,
 • Andrzej Sławiński,
 • Jan Jacek Sztaudynger,
 • Jerzy Wilkin (przewodniczący).

Finałowa lista książek zgłoszonych na Konkurs o Nagrodę PTE im. Prof. Edwarda Lipińskiego w 2022 r.:

 • Mirosław Bochenek
  „Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów”,
  Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021.
 • Dariusz Kiełczewski
  „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”,
  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.
 • Grzegorz W. Kołodko
  „Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki”,
  Wydawnictwo: Poltext, Warszawa 2020.
 • Konat Grzegorz
  „Polska rewolucja. Tadeusz Kowalik o epigońsko-mieszczańskiej transformacji roku 1989”,
  Wydawca: Książka i Prasa, Warszawa 2021.
 • Aleksander Ostapiuk
  „The Eclipse of Value-Free Economics The concept of multiple sejf versus homo economicus”,
  Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, Wrocław 2020.
 • Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga, Ryszard Kowalski
  „Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce”,
  Wydawca: PWE, Warszawa 2021.