Powrót do strony głównej

Posty

Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia PTE – Oddział w Bydgoszczy

wtorek, 15 listopada 2022

27 października 2022 - dbyła się Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia PTE – Oddział w Bydgoszczy. Tematem przewodnim było: „Nauki ekonomiczne i zarządzania. Dokonania i wyzwania”. Konferencja miała na celu podsumowanie 60-letniej tradycji działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, prezentację wyników badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki społeczno-ekonomicznej oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kontekście dokonań oraz wyzwań przyszłości.

W skład Rady Programowej konferencji „Nauki ekonomiczne i zarządzania – dokonania i wyzwania” weszły następujące osoby:

  • prof. dr hab. Mirosław Bochenek – przewodniczący Rady Programowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Marian Gorynia – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich
  • dr Jarosław Oczki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Dariusz Piotrowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz