Powrót do strony głównej

Posty

Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

czwartek, 13 kwietnia 2023

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego pracę naukową (książkę) wydaną w latach 2021-2022. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z uzasadnieniem (oraz 3 egz. książki) może składać profesor nauk ekonomicznych do Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które zapewnia obsługę organizacyjną Konkursu.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2023 r.

Szczegółowe zasady konkursu określa:

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o ogłoszonym konkursie oraz zapraszamy do składania wniosków.