Powrót do strony głównej

Posty

Prof. Marian Gorynia podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022

poniedziałek, 7 listopada 2022

Prof. Marian Gorynia, Prezes PTE w dniu otwarcia Forum 6 listopada wygłosił referat nt. "Wybranych uwarunkowań roli nauki w procesach wzrostu społeczno-gospodarczego" podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. Jest to wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu to wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje.

W roku 2022 Forum poświęcone jest promowaniu regionalnego potencjału naukowego, innowacyjnego oraz współpracy biznesowej w ramach wszelkich sektorów istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa, a także i świata. W programie m.in. przewidziano spotkania i wydarzenia promujące współpracę między nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., wspierane przez uznaną, doświadczoną, regionalną instytucję otoczenia biznesu – Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.