Powrót do strony głównej

Posty

Nagroda SGH dla Prezesa PTE za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie

wtorek, 28 listopada 2023

Miło nam przekazać, że decyzją Kapituły Konkursu, prof. Marian Gorynia, prezes PTE, otrzymał nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Nagroda została przyznana za monografię pt. „Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie”. Serdecznie gratulujemy!

Decyzją Kapituły Konkursu nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie otrzymał prof. Marian Gorynia, prezes PTE, za monografię pt. Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie

  • Gorynia M., Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym: Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
  • Fragment monografii: LINK

Uroczystośc wręczenia nagrody odbyła się podczas Konferencji pt. "Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, startupów i ekosystemu innowacji", organizowanej w dniach 27-28 listopada przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Fundację Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH oraz Politechnikę Warszawską.

Konferencja miała charakter gospodarczo-akademicki (4 sesje plenarne), z głównym akcentem położonym na praktyczne spojrzenie na rynek VC, z udziałem zarówno naukowców zajmujących się badaniem tego obszaru, jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji finansowych i rządowych. Szczególnym wydarzeniem była dodatkowa sesja, w ramach której zostały zaprezentowane projekty start-upów poszukujące finansowania, w tym pochodzące ze środowiska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej.

Relacje medialne: