Powrót do strony głównej

Posty

Drugie wydanie publikacji PTE z serii "Nobliści z ekonomii"

piątek, 6 października 2023

Mamy przyjemność przekazać, że na łamach Wydawnictwa PTE ukazało się już drugie wydanie monografii napisanej przez noblistę Davida Carda i współautora Alana B. Kruegera pt. "Mit i pomiar. Nowa ekonomia płacy minimalnej". Zachęcamy do lektury!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydało kolejną publikację z serii "Nobliści z ekonomii". PTE od wielu lat tłumaczy i publikuje dzieła laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, dzięki czemu są one łatwiej dostępne dla polskiego czytelnika. Polskie wydanie książki "Myth and Measurement" Carda i Kruegera jest kontynuacją serii "Nobliści z ekonomii".

Monografia ta cieszy się dużą popularnością i jest istotnym źródłem informacji na temat płacy minimalnej.

  • Kup monografię: LINK

Zachęcamy również do zapoznania się z opublikowanymi już materiałami na temat tej monografii:

  • Recenzja prof. dr hab. Mirosława Szredera: RECENZJA

  • Seminarium nt. nowej publikacji PTE z serii "Nobliści z ekonomii: LINK

  • Nagranie z seminarium: LINK do YOUTUBE

Monografia noblisty Davida Carda i współautora Alana B. Kruegera, wydana po raz pierwszy w 1995 roku, należy do tej grupy prac naukowych, których wartość nie tylko nie maleje wraz z upływem lat, ale potwierdza się i rośnie w konfrontacji ze zmieniającą się w czasie rzeczywistością gospodarczą i społeczną.

Rozwój myśli naukowej sprawia zaś, że weryfikacji podlegają również stosowane w przeszłości metody i techniki badawcze.

W przypadku rozważań na temat płacy minimalnej – jej funkcji i roli w gospodarce, wysokości, a także implikacji jej podwyższania – nie jest łatwo zaproponować takie metody badawcze i uzyskać takie wnioski, które stanowiłyby przedmiot poważnych dyskusji wśród ekonomistów i realizatorów polityki społecznej przez ponad dwa dziesięciolecia.