Powrót do strony głównej

Posty

Konferencja pt. "Polski Model Kapitalizmu – jaki jest, jaki będzie i jakie miejsce zajmuje w nim człowiek?"

poniedziałek, 28 listopada 2022

Trendy i wyzwania post-globalizacji, rola państwa w gospodarce kapitalistycznej, opieka jako fundament gospodarki przyszłości czy też sytuacja na rynku pracy to główne tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji eksperckiej pn. „Polski Model Kapitalizmu. Po pierwsze człowiek”. Jej organizatorem jest Fundacja Projekt PL.

W dniach 1-2 grudnia 2022 r. odbędzie się w Centrum Bankowo-Konferencyjnym „Nowy Świat” i w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Ogólnopolska Konfernecja pt. „Polski Model Kapitalizmu. Po pierwsze człowiek”. W ramach Konferencji uczestnicy wezmą udział w sześciu panelach dyskusyjnych. Grono wybitnych ekspertów z całego świata podejmie próbę odpowiedzi na pytania o to:

  • czy kapitalizm potrzebuje ciągłego wzrostu gospodarczego?
  • jaka jest rola państwa w gospodarce?

Przeanalizują kwestię systemu opieki społecznej przyszłości i zmian na rynku pracy. Celem debaty jest próba naszkicowania Polskiego Modelu Kapitalizmu, który w przyszłości będzie koncentrował się wokół człowieka – jego potrzeb i oczekiwań.

Historia kapitalizmu pokazuje, jak trudny jest związek między nim i człowiekiem. Kapitalizm, który dokonał gwałtownej ekspansji dzięki rewolucji przemysłowej, rozwojowi nauki i emancypacji społeczeństw przyniósł z jednej strony postęp technologiczny i awans społeczny, z drugiej zaś pozostawił poza marginesem wzrostu ogromną część populacji. Nie tylko tej niebędącej częścią zachodniego świata wartości, ale także wewnątrz niego. Kapitalizm dał wielu nadzieję, ale przyniósł też ogromne nierówności. Dla wielu narodów wraz z nim rozpoczęła się era wolności, dla innych jednak utrwalił autorytaryzm_ – powiedział Adam Zych, prezes Fundacji projekt.PL, która jest głównym organizatorem konferencji.

W 1989 r. Polska przyjęła paradygmat kapitalistyczny w pakiecie z wolnością i demokracją. Jako społeczeństwo wychodzące z gospodarki niedoboru, obdarzone genem wolności i własnej inicjatywy, przyjęliśmy go bezkrytycznie, pozwalając, żeby to on kształtował nas, a nie my jego. Po 33 latach od „kapitalistycznej inicjacji” uczestnicy konferencji postawią pytanie, na czym — po doświadczeniu pandemii i w trakcje kryzysu wywołanego wojną za wschodnią granicą Unii Europejskiej i Polski — powinien opierać się polski model rozwoju.

Trwająca od lutego 2022 r. agresja Rosji na Ukrainę oraz dwa lata wcześniej wybuch pandemii spowodowały zmianę perspektywy, poprzez którą postrzegamy kwestię polityki gospodarczej. Powinna ona być tak prowadzona, aby między innymi pozwalać na wzrost wydatków państwa na służbę zdrowia czy na unowocześnienie polskiej armii. Ważne jednak, by krok ten nie sprowadzał się do włączenia nas do wyścigu zbrojeń, ale przyniósł wymierne gospodarcze i cywilizacyjne korzyści polskiemu społeczeństwu i państwu oraz był przykładem dla innych narodów odpowiedniego wykorzystania polityki gospodarczej dla dobra ogółu.

Zaproszeni prelegenci postawią szereg pytań (i spróbują na nie odpowiedzieć) m.in.: czy te zmiany powinny wpłynąć na nasze zachowania konsumpcyjne? Jak na nie zareaguje rynek pracy? W jaki sposób wykorzystać rosnące wydatki publiczne na obronność do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki? A z drugiej strony, czy stać nas równocześnie na odwagę kształtowania takiego systemu, który nie negując ogromnych przewag kapitalizmu, jest w stanie tak go ukierunkować, aby służył rozwojowi każdego człowieka w Polsce – od kreatywnego przedsiębiorcy, przez pracującego fizycznie, po kogoś, kto wciąż szuka w nim swojego miejsca.

Kapitalizm odniósł sukces, ponieważ potrafi tworzyć warunki, które zapewniają stabilność każdego systemu – ponieważ ludzie w swoich codziennych aktywnościach w sposób naturalny manifestują i przez to afirmują wartości, na których ten system bazuje – podkreśla Branko Milanović, gość specjalny konferencji.

Wraz z nim w tym wydarzeniu udział wezmą wybitni polscy i zagraniczni ekonomiści, w tym m.in:

  • Prof. Dr. Andreas Nölke, Goethe University Frankfurt;
  • PhD Valentina Rotondi, University of Oxford;
  • Prof. Robert Wade, London School of Economics;
  • Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS;
  • Prof. Marcin Piątkowski, World Bank;
  • Prof. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski, PTE;
  • Prof. Krzysztof Jasiecki, SGH;
  • Prof. Branko Milanović City University of New York.

Szczegółowe informacje nt. programu konferencji są dostępne na stronie: pmk.konfeo.com