Powrót do strony głównej

Posty

Polskie przedsiębiorstwo na rynku europejskim

wtorek, 31 maja 2022

Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju hołdem naukowym złożonym prekursorowi badań nad strategiami firm działających na jednolitym rynku europejskim, przedwcześnie zmarłemu Profesorowi Andrzejowi Stępniakowi. Zamieszczone tutaj rozważania mogą stanowić swoistą kontynuację dociekań prowadzonych przez Profesora. Nie jesteśmy pewni, czy Profesor zaakceptowałby taki kierunek badań nawiązujących do jego zainteresowań, ale wiemy na pewno, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby tak się stało.

Nie wszyscy autorzy tego opracowania mieli zaszczyt i szczęście współpracować z Profesorem Andrzejem Stępniakiem. Natomiast redaktorom tego opracowania w różnym zakresie i w różnej formie los ofiarował przywilej współpracy z Andrzejem. Czujemy się wyróżnieni, a jednocześnie zobowiązani do zadbania, by ten tom jak najlepiej nawiązywał do jego dorobku.

Celem pracy jest, po pierwsze, określenie kluczowych uwarunkowań prowadzenia działalności biznesowej na jednolitym rynku europejskim. Po drugie, celem pracy jest identyfikacja i ocena współczesnych wyzwań, z jakimi zmierzają się przedsiębiorstwa europejskie. Chodzi tutaj w szczególności o konsekwencje globalnych przeobrażeń gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19, zmiany strategii związane z brexitem oraz realizacją czwartej rewolucji przemysłowej.

Marian Gorynia
Joanna Kuczewska
Alojzy Z. Nowak