Powrót do strony głównej

Posty

Podpisanie porozumienia inicjującego rok 2024 "Rokiem Edukacji Ekonomicznej"

poniedziałek, 27 marca 2023

W dniu 23 marca 2023 roku zostało podpisane porozumienie inicjujące rok 2024 "Rokiem Edukacji Ekonomicznej" podczas VII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Sygnatariuszami porozumienia są prof. Łukasz Hardt, Wiceprezes Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Warszawski Instytut Bankowości, Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka Związek Harcerstwa Polskiego oraz Piotr Krygiel, Prezes Zarządu Fundacja GPW.

Bardzo ważnym wydarzeniem VII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości było podpisanie porozumienia o partnerstwie w zakresie inicjatywy na rzecz ustanowienia roku 2024 „ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ”. Sygnatariuszami porozumienia zostali:

  • w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - prof. dr hab. Łukasz Hardt (Wiceprezes Zarządu),
  • w imieniu Fundacji GPW – Piotr Krygiel (Prezes Zarządu),
  • w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego - hm. Martyna Kowacka (Naczelniczka ZHP),
  • w imieniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Małgorzata Sobkowicz (Prezes Zarządu),
  • w imieniu Warszawskiego Instytutu Bankowości - Waldemar Zbytek (Prezes Zarządu).