Powrót do strony głównej

Posty

Posiedzenie inauguracyjne Rady Programowej XI Kongresu Ekonomistów Polskich

wtorek, 7 maja 2024

W dn. 6 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej XI Kongresu Ekonomistów Polskich. Zadaniem Rady jest opracowanie głównych założeń merytorycznych najbliższego Kongresu, który planowany jest na początek grudnia 2025 r. Podczas posiedzenia jego uczestnicy dyskutowali o ramowym programie Kongresu, jego haśle przewodnim oraz wydarzeniach Kongresowi towarzyszących. Spotkanie prowadzili: prof. Marian Gorynia, prezes PTE, i prof. Marek Kośny, przewodniczący Rady Naukowej PTE, wspierani przez prof. Bogusława Fiedora, byłego przewodniczącego KNE PAN i Rady Naukowej PTE, oraz prof. Łukasza Hardta, wiceprezesa PTE.

W skład Rady wchodzą ekonomiści akademiccy oraz reprezentanci innych dyscyplin naukowych, a także przedstawiciele organizacji społecznych i zawodowych.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona internetowa Kongresu oraz podane inne bardziej szczegółowe informacje o Kongresie.